Wizerunki ludzi piszących – autorzy i ich dzieła 14.01 – 31.05.2020

0

73 stare księgi, 5 atlasów i 14 map ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie – tak wygląda nowa wystawa „Wizerunki ludzi piszących – autorzy i ich dzieła”, którą od 14 stycznia można oglądać w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Ekspozycja pokazuje, zachowane na kartach ksiąg, portrety znanych pisarzy, poetów i uczonych z Polski i Europy: m.in. Homera, Adama Mickiewicza czy Erazma z Rotterdamu.

Są wśród eksponowanych obiektów dzieła twórców znanych i podziwianych do dziś, takich jak wielcy epicy starożytnej Grecji i Rzymu Homer i Wergiliusz, ale są też prace, które – podobnie jak nazwiska ich autorów – w powszechnej świadomości uległy zapomnieniu – mówi Iwona Długopolska, koordynator i kurator wystawy.

Erazm z Rotterdamu, sławny niderlandzki humanista podczas pracy pisarskiej. Miedziorytnicza karta tytułowa, E. Roterodamus, Liber utilissimus, Amsterdam 1629

Na wystawie prezentowane są wizerunki poetów, pisarzy, świętych kościoła katolickiego i wielkich reformatorów religijnych, wybitnych uczonych z różnych dziedzin – astronomów, historyków, geografów i kartografów, medyków, podróżników. Wśród portretów, które będzie można zobaczyć znajduje się m.in. portret Mikołaja Reja w drzeworycie z krakowskiego wydania Zwierzyńca z 1574 r., popiersie Adama Mickiewicza w litografii z warszawskiej edycji Poezji z 1833 r. czy wizerunek Erazma z Rotterdamu, sławnego niderlandzkiego humanisty. Wśród uczonych, których portrety prezentowane są na wystawie znalazł się także Jan Heweliusz, gdański astronom, Andreas Vesalius, XVI-wieczny lekarz, uczony, twórca nowożytnej anatomii czy „ojciec medycyny” Hipokrates.

Stare księgi to nie tylko materialne efekty twórczości różnych autorów, pomniki ich myśli, dokonań i odkryć po raz pierwszy przedstawione w druku. To niekiedy również możliwość bliższego poznania postaci twórców. Suche dane biograficzne zyskują twarz swojego bohatera, w którą możemy spojrzeć dzisiaj także i my – dodaje Iwona Długopolska.

Informacje dla zwiedzających:

Wizerunki ludzi piszących – autorzy i ich dzieła

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
ul. Piłsudskiego 12, Kraków

14 stycznia  – 31 maja 2020

Pon.: nieczynne

Wt. – pt.: 9.00 – 16.00

sob.: 10.00–18.00

Niedz.: 10.00–16.00

CENY BILETÓW:

normalny – 15 zł

ulgowy – 10 zł

rodzinny (maks. 5 osób w tym min. 1 dziecko do 18 r.ż.) – 25 zł

bilet dla młodzieży od ukończenia 7 do 26 roku życia – 1 zł

niedziela – dzień wolnego wstępu

Kurator i koordynator: Iwona Długopolska

Organizator:
Muzeum Narodowe w Krakowie

Mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie: PZU

PLACES WORTH YOUR TIME