Włosy w kobiecych narracjach lagrowych

0

73.ROCZNICA WYZWOLENIA
KL AUSCHWITZ-BIRKENAU

(1945-2018)

Włosy w kobiecych narracjach lagrowych

wykład

Dr. hab. Barbary Czarneckiej (Uniwersytet Jagielloński)

ŚRODA, 24 STYCZNIA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME