Wojciech Wilczyk, Tomasz Szerszeń Widzenie widzenia

0

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci WP UJ oraz

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zapraszają na spotkanie:

Wojciech Wilczyk, Tomasz Szerszeń

Widzenie widzenia

13 marca, środa, g. 18.00, MEK Dom Esterki, ul. Krakowska 46

Specyfika fotografii sprawia, że bywa ona uprzywilejowanym narzędziem wykorzystywanym w badaniach historycznych, antropologicznych, etnograficznych. Równocześnie użycia badawcze tego medium bywają kłopotliwe i generują nowe pytania.

Fotografie Wojciecha Wilczyka będą punktem wyjścia do rozważań    nad kłopotliwym statusem fotografii rozpiętej między dokumentem          a narzędziem badawczym i pokazanymi na wystawie Widok zza bliska „kłopotliwymi” – niekanonicznymi, ludowymi – przedstawieniami Zagłady.

Tomasz Szerszeń – antropolog kultury i fotograf. Autor książek Podróżnicy bez mapy i paszportu (2015) i Architektura przetrwania (2017). Członek redakcji kwartalnika „Konteksty”, współzałożyciel pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, fotograf, kurator.

Wojciech Wilczyk – fotograf, poeta, autor esejów oraz tekstów krytycznych o sztuce, kurator wystaw, wykładowca na Akademii Fotografii w Krakowie.  Autor fotograficznych projektów dokumentalnych. Od 2009 roku prowadzi blog: hiperrealizm.blogspot.com. Współ-kurator wystawy Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady.

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Grodzka 64, 31-044 Kraków

kulturypamieci@gmail.com

www.facebook.com/kultury.pamieci

http://www.kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl/

PLACES WORTH YOUR TIME