Wrzesień w Atmie – u Karola

0

W ramach koncertowego cyklu „Karol z Atmy. Muzyka jednoczy” w czwartek, 17 września 2020, o godzinie 18:00, wystąpi dwójka utalentowanych artystów: klarnecistka Barbara Borowicz i pianista Marek Szlezer. W programie ich występu znajdą się utwory Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego oraz twórcy zapomnianego i na nowo odczytywanego – Witolda Friemanna. Szymanowski nazywał Chopina największym rewolucjonistą w historii muzyki i określał go mianem futurysty – z dziedzictwa Chopinowskiego wyrasta twórcza postawa kompozytora. Z arcydzieł Karola z Atmy zabrzmią podczas koncertu utwory fortepianowe – Etiuda b-moll oraz 2 Mazurki, podszyte góralszczyzną, a także pieśń Łabędź – nie z głosem, lecz w opracowaniu na klarnet i fortepian.

 

Wysokiej kulturze muzycznej przywracana jest postać Witolda Friemanna (1889-1977) – kompozytora i dyrygenta, pianisty i pedagoga. Od roku 1946 twórca mieszkał i pracował  w Laskach pod Warszawą, gdzie w Zakładzie dla Ociemniałych uczył gry na fortepianie i prowadził chór. Podczas koncertu w Atmie usłyszymy między innymi jego Suitę na klarnet i fortepian (1970), zwieńczoną Marszem góralskim, a także przeznaczoną na ten sam skład instrumentów – Sonatę „Romantyczną”. Friemann uważał się bowiem za romantyka, na pierwszym miejscu stawiając emocje. Podobnie twierdził Szymanowski, uważając, że prawdziwa sztuka powstaje na fundamencie ludzkiego wzruszenia. Wielką wagę przywiązywał także do kompozytorskiego warsztatu. W artykule Uwagi w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce (1920) kierował apel do muzyki polskiej: „Niech będzie «narodową», lecz nie «prowincjonalną»”.  

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!

Aby zachować normy bezpieczeństwa, publiczność zostanie rozmieszczona w ogrodzie przed „Atmą”.

Prosimy o zabranie z sobą maseczek. Dziękujemy!

Koncert transmitowany będzie także online, a następnie dostępny w sieci na https://www.facebook.com/muzeum.narodowe.krakow 

PLACES WORTH YOUR TIME