WSCHODNIE POGRANICZE LITERATURY POLSKIEJ – WYKŁAD PROF. ANDRZEJA ROMANOWSKIEGO, CZWARTEK 4 PAŹDZIERNIKA, 2018, CKŻ, godz. 18

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Wschodnie pogranicze

literatury polskiej

wykład

Prof. Andrzeja Romanowskiego

Uniwersytet Jagielloński

oraz prezentacja jego książki pod tym samym tytułem,

wydanej przez Wydawnictwo UNIVERSITAS, 2018

CZWARTEK, 4 PAŹDZIERNIKA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME