Wykład Miasto i mieszkańcy w centrum zainteresowań. Wystawa stała oraz inne projekty partycypacyjne Muzeum Miasta Gdyni

0

6.03.2019, godz. 17.00
sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Kraków
Wstęp wolny

Gdynia jest miastem szczególnym. Mając jedynie 93 lata, jest młodsza od swoich najstarszych mieszkańców. Większość gdynian to osoby napływowe. W dwudziestoleciu międzywojennym dziesiątki tysięcy przybywały tu w poszukiwaniu pracy przy budowie nowoczesnego portu i miasta. Po wojnie kolejne tysiące znalazły w Gdyni nowy dom – wśród nich byli wysiedleni z dawnych wschodnich terenów Rzeczypospolitej czy szukający zatrudnienia w zawodach związanych z morzem. A jednak, choć wydaje się to paradoksem, mieszkańców Gdyni cechuje niezwykle silna tożsamość lokalna i przywiązanie do nadmorskiego miasta.

Mieszkańcy, dawni i współcześni, stali się dla Muzeum Miasta Gdyni fundamentem, inspiracją i motywacją do podejmowania różnorodnych działań – od stworzenia nowoczesnej wystawy stałej, przez projekty edukacyjne, naukowe, aż po publikacje i wydawnictwa muzyczne. Aktywności MMG już dawno wyszły poza ramy postrzeganej tradycyjnie pracy muzealnej. Tylko w taki sposób mogliśmy dotrzymać kroku samym gdynianom.

Priorytetem Muzeum Miasta Gdyni jest być miejscem spotkań, opowiadania historii, realizacji pomysłów gdynian, ich partycypacji i integracji. Od kilku lat cel ten jest z powodzeniem realizowany, a każdy rok przynosi nowe, czasem zupełnie niespodziewane, projekty, inicjatywy i wyzwania.

AGATA ABRAMOWICZ – Historyczka i historyczka sztuki. Koordynatorka projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Zastępczyni dyrektora Muzeum Miasta Gdyni.

 

PLACES WORTH YOUR TIME