Wykład Współczesne spojrzenie na muzea miast: koncepcje, programy i zmiany. Przykład Muzeum Miasta Lizbony

0

dr Joana Sousa Monteiro, dyrektor Muzeum Miasta w Lizbonie

Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana, 4.12.2019, godz. 18.00

Ogólnoświatowy fenomen współczesnych miast, które w ekstremalnych przypadkach funkcjonują jako megalopolie, ma wyjątkowe konsekwencje na wielu poziomach, takich jak: wzrost liczby ludności, zwiększona różnorodność społeczna i kulturowa, kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju, bezprecedensowe ruchy migracyjne, nowe wyzwania gospodarcze w różnych kontekstach materialnych, powstające centra innowacji i kreatywności, nagłe zmiany, zarówno otwierające nowe możliwości jak i towarzysząca im niepewność.

Wszystkie te czynniki w naturalny sposób wpływają na muzea miast, które zmieniają się szybko, przekształcając się w bardziej znaczący typ muzeum, zarówno w Europie jak i w innych miejscach. W obecnych czasach oczekuje się, że muzea miast będą w stanie budować więzi nie tylko z przeszłością, ale także ze współczesnymi skomplikowanymi społecznościami miejskimi.

Muzeum lizbońskie stanowi typowy przykład muzeum historii miasta z początków XX wieku, które stara się dołączyć do globalnego trendu odnowy muzeów miejskich. W czasie wykładu podzielimy się krytycznym podejściem wypracowanym na bieżąco, po pięciu latach intensywnej pracy ukierunkowanej na zmianę i umocnienie pozycji. Przeanalizowane zostaną następujące kwestie: struktura muzeum i komunikacja; obszary badawcze oraz dokumentacja kolekcji; nowy program wystawienniczy oraz publikacje; zagadnienia związane z konserwacją; projekty edukacyjne i mediacyjne.

PLACES WORTH YOUR TIME