WYSTAWA CAFÉ „AS” – HISTORIA PRZETRWANIA SZYMONA WIESENTHALA 2 LUTEGO – 7 MARCA 2021

0

Szymon Wiesenthal współcześnie jest znany jako człowiek, który poświęcił życie wysiłkom na rzecz oddania sprawiedliwości ofiarom Holokaustu. Był również, o czym historia nie przypomina już tak często, architektem. Wystawa Café „As” – historia przetrwania Szymona Wiesenthala to wyjątkowe i istotne świadectwo triumfu wytrwałości, przyjaźni i człowieczeństwa w nawet najtrudniejszych
warunkach. Wykształcony w Pradze i we Lwowie, do wybuchu II wojny światowej zajmował się projektowaniem i wykonywał satyryczne rysunki dla prasy. Aresztowany w lipcu 1941 roku odbył męczeńską wędrówkę przez szereg obozów zagłady. Kiedy w 1945 r. w obozie koncentracyjnym Mauthausen poszukiwano więźnia, potrafiącego rysować pocztówki – oficjalnie dla SS, a w tajemnicy dla współwięźniów, Wiesenthal był kandydatem idealnym. W niewoli poznał polskiego więźnia, Edmunda Staniszewskiego, przed wojną zajmującego się sprzedażą kawy, marzącego o otwarciu kawiarni w Poznaniu. Pod koniec wojny, widząc artystyczne uzdolnienia Wiesenthala powierzył mu zaprojektowanie swojego przyszłego lokalu – zamówił rysunki, dostarczył papier, uratował go także od śmierci głodowej przynosząc większe porcje żywności. Wstępne szkice powstały jeszcze w obozie. W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu architekt udoskonalił je, przygotowując pełne projekty. Zaprojektował widok zewnętrzny i wewnętrzny, wystrój sal, wygląd mebli, stroje dla personelu, dekoracje tortów, a nawet plakaty i niebagatelne hasła reklamowe – dzisiaj powiedzielibyśmy, że opracował pełne corporate identity. Niestety, Szymon Wiesenthal i Edmund Staniszewski na wiele lat stracili ze sobą kontakt, a kawiarnia As nigdy nie powstała. Gdyby udało się ją otworzyć, byłaby zlokalizowana niedaleko miejsca, gdzie przed wojną znajdował się Cmentarz Żydowski w Poznaniu.

Projekt przez długi czas uważano za zaginiony. W 2018 roku Muzeum Żydowskiemu w Wiedniu udało się nabyć ponad 80 szczegółowych szkiców dzięki pomocy US Friends of the Jewish Museum Vienna.
Współcześnie, stanowią one symbol nadziei w walce Szymona Wiesenthala o przetrwanie i bezcenny dokument ilustrujący mało dotychczas znaną stronę jego biografii. Prezentowana w Międzynarodowym Centrum Kultury ekspozycja została przygotowana przez Austriackie Forum Kultury na XVII Festiwal
Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który odbył się w 2020 roku w oparciu o wystawę Café As. The Survival of Simon Wiesenthal, otwartą w 2019 roku w Muzeum Żydowskim w Wiedniu. Ekspozycję będzie można zwiedzać bezpłatnie od 2 lutego do 7 marca 2021 r. w Galerii MCK przy Rynku Głównym 25.

WYSTAWA
CAFÉ „AS” – HISTORIA PRZETRWANIA SZYMONA WIESENTHALA
Kuratorka wystawy Café As. Das Überleben des Simon Wiesenthal
w Muzeum Żydowskim w Wiedniu (29.05.2019 – 12.01.2020):
Michaela Vocelka
Kurator wersji wystawy przygotowanej przez Austriackie Forum
Kultury: Stanisław Welbel
Opracowanie graficzne wersji wystawy przygotowanej
przez Austriackie Forum Kultury: Jacek Malinowski
Opieka merytoryczna i organizacja ze strony MCK:
dr Monika Rydiger, Anna Śliwa
Organizacja: Muzeum Żydowskie w Wiedniu, Austriackie Forum
Kultury, Międzynarodowe Centrum Kultury

PLACES WORTH YOUR TIME