WYSTAWA KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA. FOTOGRAFIE ADAMA BUJAKA (04.07. – 29.11.2020)

0

Od 4 lipca Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę zatytułowaną Karol Kardynał Wojtyła. Fotografie Adama Bujaka w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8. Wystawa związana jest z setną rocznicą urodzin papieża przypadającą w dniu 18 maja bieżącego roku.

Na prawie dwustu fotografiach przedstawione są wyjątkowe momenty współczesnej historii Polski, którym towarzyszy wspólna euforia, a jednocześnie skupienie oraz jedność, będąca w tym czasie największą siłą Polaków. Fotografie są świadectwem drogi krakowskiego kardynała na tron Stolicy Apostolskiej, a także zbiorowym portretem Polaków oraz Krakowa – ukochanego miasta Adama Bujaka. Chciałbym żeby tę siłę zobaczyli ludzie, którzy sobie nie zdają sprawy, że takie wielkie wydarzenia miały miejsce w Krakowie – podkreśla ich autor, a zarazem uczestnik przełomowych wydarzeń – Adam Bujak.

Dzięki fotografiom ponownie możemy stanąć obok tłumu i jeszcze raz przyjrzeć się zbiorowym emocjom podczas Tysiąclecia Chrztu Polski, zdjęciom z budowy Arki Pana, procesji na Skałkę czy Białemu Marszowi. Nie zabraknie też prywatnych zdjęć z pokoju kardynała Wojtyły w Pałacu biskupim czy ujęć ze spontanicznych spotkań z ludźmi.

Wystawa obejmuje okres od milenium Chrztu Polski w 1966 r., którego inicjatorem był kardynał Stefan Wyszyński, do ostatniej podróży apostolskiej papieża Jana Pawła II do ojczyzny w roku 2002. Autor zdjęć koncentruje się przede wszystkim na wątkach krakowskich w biografii papieża, ukazując go najpierw jako metropolitę, kardynała i wreszcie, jako Jana Pawła II goszczącego w Krakowie podczas pielgrzymek.

Silnie związana z Kościołem Katolickim twórczość fotografa od zawsze dotykała duchowej sfery człowieka. Autor nigdy nie ukrywał swoich poglądów religijnych i jako współuczestnik uroczystości kościelnych zawsze miał przy sobie aparat fotograficzny. Bardzo bliskie kadry starają się uchwycić sferę sacrum i towarzyszące wiernym poczucie wspólnoty. Duchowość i mistycyzm wybrzmiewa z przepełnionych kontemplacją ujęć, które oddają piękno przyrody i Krakowa.

Tematyka osadzona w klasycznym stylu fotografii pozwala widzowi odnieść wrażenie, że sam autor jest zatopiony w momencie, w którym się znajduje, jest częścią większej wspólnoty, dzięki czemu wie jak szczegółowo uchwycić religijny obrzęd i ceremoniał. Jak podkreśla kurator wystawy Magdalena Święch: Fotografia nie pojawiła się w życiu Adama Bujaka przez przypadek. Sięgnięcie po aparat fotograficzny i uczynienie z niego głównego narzędzia pracy były podyktowane sprawami, które twórcę zafascynowały. Zetknąwszy się z religijną obrzędowością, Bujak dążył do zgłębienia jej istoty. Uczestnictwo w ceremoniach umożliwiało mu identyfikację z bohaterami tworzonych zdjęć, współodczuwanie z nimi. Dzięki temu fotograficzna dokumentacja stała się czymś więcej niż tylko powierzchownym zapisem.

Poza zbiorowym portretem  Polaków postacią centralną jest oczywiście Karol Wojtyła, którego Adam Bujak fotografował przez ponad 40 lat i jak sam podkreśla, najważniejszym tematem jego twórczości stała się właśnie jego osoba. Dzięki temu, podobnie jak Arturo Mari, przez wielu postrzegany jest jako osobisty fotograf papieża. Od pierwszego zdjęcia wykonanego Karolowi Wojtyle w katedrze na Wawelu w 1958 r. powstało kilkadziesiąt tysięcy kadrów. Nie zabraknie zdjęć przedstawiających Karola Wojtyły, jako zwykłego człowieka, ceniącego sobie, na co dzień skromność i minimalizm.

Bujak określa swoją fotografię mianem konkretnej. Najważniejsza jest tu chęć poznania, która unika chłodnej, reporterskiej obserwacji. To fotografia, która aparat traktuje jak narzędzie podporządkowane służbie ocalenia od zapomnienia duchowych przeżyć – zarówno innych ludzi, jak i samego twórcy. Temat, który chwyta za serce, oraz pragnienie utrwalenia niepowtarzalnej chwili – bez tego według Bujaka nie warto naciskać migawki w aparacie.

Techniczna strona fotografii pozostaje dla Adama Bujaka mniej ważna. Twórca skupia się przede wszystkim na prostocie kompozycji i czystości kadru. To one, jego zdaniem, niosą z sobą prostotę przekazu, która nie potrzebuje zakłóceń wywołanych przez zaburzoną perspektywę czy nadmierną dynamikę środków wyrazu.

Magdalena Święch, kurator wystawy

 

W czasach, w których stało się trzy godziny w kolejce po klisze fotograficzną każde zdjęcie musiało być przemyślane. Mimo to Adam Bujak robił te zdjęcia dla siebie, do szuflady, bo w czasach PRL-u nikt tych zdjęć nie chciał publikować. Dopiero po upadku „Żelaznej kurtyny” zdjęcia krakowskiego fotografa stały się bezcenną pamiątką dla nas wszystkich.

Wystawie towarzyszy przejrzysta i bogato ilustrowana publikacja Wydawnictwa MNK pod tym samym tytułem, będąca uzupełnieniem wspomnień autora fotografii. Zdjęciom ułożonym w porządku chronologicznym towarzyszą opisy odnoszące się do wydarzeń historycznych w Krakowie z drugiej połowy XX wieku. W publikacji Wydawnictwa MNK odnajdziemy portrety, na których Bujak uchwycił ciepłe spojrzenie Karola Wojtyły, pełne otwartości oraz serdeczności w kontakcie z drugim człowiekiem. Dostrzeżemy jego niezłomną postawę w budowaniu wspólnoty, skutki działań prowadzonych samodzielnie i wspólnie, m.in. z kardynałem Stefanem Wyszyńskim czy kardynałem Franciszkiem Macharskim. Widzimy spokój i charyzmę Wojtyły – jako arcybiskupa, potem kardynała, a wreszcie papieża Jana Pawła II wizytującego w Krakowie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, której przypomnienie zamyka album.

 

Na wystawie znajdą się fotografie autorstwa Adama Bujaka dokumentujące działalność kardynała Karola Wojtyły jako arcybiskupa Krakowa, podkreślające wyjątkową więź jaka łączyła przyszłego Papieża z naszym miastem. To portret kardynała Wojtyły, który organizuje Milenium Chrztu Polski w 1966 roku w kościele krakowskim, wspiera budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie, ale i bierze udział w codziennym życiu miasta, uczestnicząc w uroczystościach religijnych czy spotykając się z mieszkańcami. Wiele zdjęć będzie miało w Muzeum Narodowym w Krakowie swoją premierę w takim wyborze. Wyróżniają się wśród nich cykle poświęcone powtórnemu pogrzebowi pary królewskiej Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki w katedrze na Wawelu oraz zdjęcia pokazujące prywatny pokój arcybiskupa, gdzie obok siebie znajdowały się biurko do pracy i para nart. Fotografie Adama Bujaka, dzięki swojej wyjątkowej klasie artystycznej to zarówno studium postaci kardynała Karola Wojtyły jak i reportaż z życia Krakowa lat 60. i 70., gdzie kształtowała się wiara przyszłego świętego kościoła katolickiego i gdzie, jak podkreślał, każdy kamień i cegła były mu drogie.

prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

PLACES WORTH YOUR TIME