Wystawa plenerowa: „Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960”

0

Czas trwania: 7.11.2019 r. – 5.04.2020 r.

Miejsce: plac przed Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1, Kraków – Nowa Huta

Koncepcja i opracowanie wystawy: Joanna Łuba

Projekt graficzny: Piotr Chuchla

Organizator: Ośrodek KARTA

Partnerzy wystawy: Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Nowej Huty

Wernisaż 7 listopada 2019 r., godz. 17         

Równolegle z wystawą „Mój drugi dom? Huta im. Lenina” na placu przed budynkiem Muzeum Nowej Huty będzie można oglądać wystawę plenerową „Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960”, którą przygotowała Fundacja Ośrodka KARTA.

Fotograficzny dziennik budowy – tak można nazwać niezwykłą dokumentację Huty im. Lenina przechowywaną w Archiwum Narodowym w Krakowie. W latach 1950-1989 na zlecenie Kombinatu powstało blisko 12 000 fotografii, które miały obrazować rozmach budowy największej inwestycji Planu 6-letniego. Pogrupowane w kilkunastu działach tematycznych, stanowią kartotekę budynków wznoszonych na terenie Huty. Swoje „fotobiografie” mają w tym zbiorze m.in. koksownia, stalownia, siłownia, walcownia blach zimnych, wielkie wiece, zgniatacz.

Na wystawie „Kombinat formy. Przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960” zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt fotografii z lat 50., które wyróżniają się z  tego zbioru. To znakomite kadry, na których widać raczej formę i rytm prowadzonych w kombinacie prac, niż ich faktyczne efekty. Dynamika kompozycji dla autorów fotografii była niejednokrotnie ważniejsza niż wierne dokumentowanie kolejnych etapów budowy. Tak wykonane zdjęcia traciły swoje funkcje użytkowe, ale zyskiwały wartość artystyczną.

Wystawa pokaże rozmach budowy Huty i konkretne budynki, które w dużej części obecnie nie istnieją. Duża część z fotografii zostanie po raz pierwszy zaprezentowana publicznie. Mają szansę stać się ikonicznymi obrazami Huty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

PLACES WORTH YOUR TIME