Wystawa Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza zbliża się do końca

0

Już tylko do 18 października Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza do zwiedzania wystawy Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. Na ekspozycji
w Galerii MCK przy Rynku Głównym 25, można zobaczyć jak kilkaset lat temu wyobrażano sobie, opisywano, próbowano nazywać świat fauny i flory. 

 

Podążając śladem wybitnych przyrodników, naukowców i ilustratorów m.in. Jana Jonstona (XVII w.), Eleazara Albina (XVIII w.), Marii Sibylli Merian (XVII/XVIII w.), Jeana-Gabriela Prêtre’a (XIX w.) Jacques’a Barrabanda (XVIII w.) czy François Levaillanta (XVIII/XIX w.), można prześledzić jak nauka stawiała swoje pierwsze kroki, czego ludzie uczyli się od zwierząt i roślin, jakich technik i narzędzi używali, by przedstawić je w maksymalnie realistyczny sposób.
Stan zachowanych dzieł jest tak doskonały, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż obcujemy
z materiałem niemal takim samym, jak odbiorcy w czasach jego powstania. 

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU GALERII MCK

W związku z rozszerzeniem tzw. żółtej strefy epidemii koronowirusa Sars-Cov-2 na całą Polskę, od soboty 10 października w Galerii MCK będzie mogło przebywać jednocześnie 8 osób.

W ostatnim tygodniu trwania wystawy (13–18 października) Galeria MCK będzie czynna
w godz. 11.00–19.00.

Zarówno zwiedzający, jak i pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek, zachowania dwumetrowego dystansu od innych osób, unikania gromadzenia się w grupach podczas oczekiwania na zakup biletów. Przy wejściu do naszej siedziby umieszczono dozowniki
z płynem odkażającym ręce do obowiązkowego stosowania przez wszystkie osoby.

PLACES WORTH YOUR TIME