Wystawy malarstwa Laureatów 1. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Moje Zakopane”

0

W piątek, 28 września 2018 roku, w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Laureatów 1. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Moje Zakopane”, który odbył się w MGS w ubiegłym roku. Zgodnie z regulaminem konkursu, obok nagrody finansowej, organizacja wystawy indywidualnej w przestrzeniach galerii jest formą uhonorowania zwycięzcy konkursu. Ponieważ szacowne Jury przyznało ex quo dwa Grand Prix, stąd swoje prace na tejże ekspozycji prezentują Laureatka p. Małgorzata Andrzejewska i Laureat p. Marcin Krawczyk.

Po krótkim przypomnieniu przez p. Lidię Rosińską – Podleśny (kuratora wystawy) idei ubiegłorocznego konkursu, głos zabrali sami Artyści, opowiadając o swojej twórczości. Na zakończenie p. Lidia Rosińska – Podleśny zaprosiła na kolejną edycję 2. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Moje Zakopane”.

W wernisażu uczestniczyli m.in. członkowie Komisji Kultury p. Jacek Herman i p. Maciej Wojak.

Materiały prasowe: Zakopiańskie Centrum Kultury, Miejska Galeria Sztuki.

 

PLACES WORTH YOUR TIME