Young Professionals Forum 2019 podczas kongresu OWHC w Krakowie 1–6 czerwca 2019 r.

0

W ramach 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, organizowanego przez  Organizację Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) i Miasto Kraków odbędzie się
Young Professionals Forum OWHC, tygodniowy program edukacyjny dla młodych ekspertów
z 14 krajów. Realizatorem programu Forum jest Międzynarodowe Centrum Kultury.

W dniach 1–6 czerwca 2019 r. Kraków będzie gościł 15. Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC – Organization of World Heritage Cities), międzynarodowej organizacji, zrzeszającej miasta historyczne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na całym świecie. Tegoroczne hasło kongresu „Dziedzictwo i turystyka” będzie kontynuacją i rozwinięciem dyskusji rozpoczętej w 2017 roku w koreańskim Gyeongju. W ramach tego prestiżowego wydarzenia odbędzie się także Young Professionals Forum OWHC, tygodniowy program edukacyjny dla młodych ekspertów reprezentujących osiemnaście zaproszonych miast.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dialogu międzykulturowego i zarządzania dziedzictwem, miasto powierzyło Międzynarodowemu Centrum Kultury rolę partnera odpowiedzialnego za kwestie merytoryczne, przygotowanie i przeprowadzenie programu Forum. Warto zaznaczyć, że jego formuła przyjęta przez OWHC przy kolejnych kongresach, opiera się na koncepcji przygotowanej przez MCK już w 2017 roku przy organizacji World Heritage Young Professionals Forum, towarzyszącego  41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

Wielkim przywilejem i rolą naszej instytucji jest wspieranie promocyjne Krakowa poza granicami kraju. Cieszymy się, że dorobek MCK i wkład w międzynarodową debatę na temat roli dziedzictwa we współczesnym świecie oraz za sprawą rozległej sieci kontaktów,
może być wykorzystany w wydarzeniach o zasięgu globalnym
 – podkreśla Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK.

W trakcie Young Professionals Forum OWHC uczestnicy będą brali udział w warsztatach terenowych, seminariach i wykładach poruszających kluczowe kwestie nurtujące włodarzy miast światowego dziedzictwa. W wydarzeniu weźmie udział 19 uczestników z 14 krajów –
15 reprezentantów miast OWHC z zagranicy oraz 4 przedstawicieli polskich miast.
Skupią się na rozmaitych aspektach oddziaływania turystyki na dziedzictwo: od stymulowania popularnych turystycznych destynacji,  przekształcania miejsc i obiektów zgodnie z zapotrzebowaniem turystów, „disneylandizacji” dziedzictwa, aż po angażowanie społeczności globalnej w działania ochronne.

Głównym  tematem  kongresu jest ‚overtourism’ w miastach światowego dziedzictwa.
Chcemy pokazać uczestnikom, że po Wenecji i Barcelonie teraz Kraków został dotknięty tym problemem. Zaprosimy ich także na jednodniowe warsztaty do dwóch miast: Oświęcimia
i Wieliczki.  W tym pierwszym będą mogli zobaczyć, jak Muzeum Auschwitz wpływa na wizerunek współczesnego miasta. W drugim pokażemy jak miejsce światowego dziedzictwa, czyli wielicka kopalnia soli stało się z jednej strony szansą dla miasta, a z drugiej jak bardzo trudne okazało się wykorzystywanie tej szansy przez Wieliczkę
– mówi dr Michał Wiśniewski, kierownik Ośrodka Edukacji – Akademia Dziedzictwa MCK.

Inauguracja Young Professionals Forum OWHC, z udziałem Denisa Ricarda, Sekretarza Generalnego OWHC oraz prof. Jacka Purchli, Przewodniczącego Komitetu Sterującego OWHC, odbędzie się w sobotę 1 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury.  Następny dzień uczestnicy spędzą w Krakowie, zwiedzając historyczne centrum miasta, a następnie biorąc udział w warsztatach, podczas których analizować będą zagrożenia, jakie w miastach historycznych wynikać mogą z umasowienia turystyki. Tego dnia uczestników czeka wyjątkowa atrakcja. Specjalnie dla nich wykład wygłosi Doug Lansky, światowej sławy podróżnik i uznany mówca, lider myśli o zrównoważonym rozwoju turystyki, innowacjach, trendach i rozwoju destynacji. Wieczorem będą uczestniczyć w uroczystej ceremonii otwarcia 15. Kongresu OWHC na Rynku Głównym w Krakowie.

Wizyty w obiektach światowego dziedzictwa, takich jak Kopalnia Soli w Wieliczce
oraz były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945), pozwolą uczestnikom w kolejnych dniach zastanowić się nad wielością wyzwań, jakim sprostać musi ochrona dziedzictwa w nieustannie zmieniającym się świecie. Na zakończenie Forum grupa uda się do dwóch dzielnic Krakowa – Podgórza i Nowej Huty, gdzie będzie mogła zapoznać się z próbami  dywersyfikacji oferty turystycznej podejmowanymi przez nasze miasto.

W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy będą analizowali również przykłady z własnych krajów, przedstawiając działania podejmowane przez miejskie władze we współpracy ze społecznościami lokalnymi w celu zachowania miejsc światowego dziedzictwa.
Dla Krakowa – jako miasta skupiającego się na zrównoważonym rozwoju turystyki opartej
nie tylko na dziedzictwie historycznym, ale także  na zaangażowaniu mieszkańców –
te zagadnienia omawiane podczas Forum będą wyjątkowo istotne i aktualne.

 

PLACES WORTH YOUR TIME