Youth and world heritage

0

A conversation with director Michael Wiśnewski, head of the Heritage Academy’s Education Center at the International Center for Culture in Krakow

You are part of the team that is responsible for the Youth Forum at the 15th convention of the Organization of World Heritage Cities (OWHC) which will meet in Krakow from June 2nd to 5th.  What role does the youth forum play for this organization and its Krakow meeting?

The OWHC already has world-wide outreach, but it is still developing, accepting membership from additional cities which have been designated by UNESCO as being significant to the establishment of our civilization.  Its expansion, however, must reach to subsequent generations; to people who create heritage and nurture its development.  The participation of youth in the discussion of this aspect is highly meaningful.  This is how the idea to organize a youth forum during the convention came up.

Does this issue attract many young people?

This is a global phenomenon.  There are more and more non-governmental organizations that are interested in cultural heritage and its acknowledgement and care.  They are most often established by young people who are already deeply rooted in western Europe, and their activity in Poland is growing ever more visible.  This was evident in the European Year of Cultural Heritage that was organized last year at the initiative of the European Commission, and was the first program of its magnitude dedicated to heritage.

How will the Krakow meeting distinguish itself in the background of youth’s discussions at previous OWHC conventions?

Above all, the principal topic of the convention, which, to put it briefly, is the problem of the overabundance of tourists in cultural heritage cities.  We want to invite young people to discuss how this surfeit of tourists shapes today’s historical cities.  Of course, we want to show participants what the scale of this problem is in Krakow, but we also want to invite them to one-day workshops in Oświęcim (the location of the Nazi’s Auschwitz death camp) and Wieliczka (the location of the 700-year-old salt mines).  In the first of these they will be able to see how a world heritage site such as the Auschwitz Museum determines the way the town is perceived and how the town takes on responsibility for the site, but at the same time explains the history and society of the town separate from the history of Auschwitz.  In Wieliczka we will show our guests how the world heritage site, the salt mine, offered the town an opportunity.  On the other hand we will show them the difficulties the town has had in managing their good fortune.

fot. GRZEGORZ KOZAKIEWICZ
13.04.2007
Krakow. Wawel. Kwitnaca magnolia. Na pierwszym planie czlowiek opala sie na trawniku. Pion.

Młodzi wobec światowego dziedzictwa

Rozmowa z drem Michałem Wiśniewskim,

szefem Centrum Edukacyjnego Akademia Dziedzictwa

w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Jest Pan częścią zespołu, który odpowiada za Forum Młodych podczas 15. kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), jaki od 2 do 5 czerwca będzie obradował w Krakowie. Jakie znaczenie dla tej organizacji i jej krakowskiego spotkania ma forum młodych?

OWHC ma już zasięg globalny, ale ciągle rozwija się, przyjmuje do swego grona kolejne miasta, które UNESCO zaliczyło jako znaczące do dorobku naszej cywilizacji. Jej ekspansja musi jednak sięgać do kolejnych generacji, ludzi którzy dziedzictwo tworzą i dbają o jego zachowanie. Udział młodych w dyskusjach na te tematy ma ogromne znaczenie. Stąd wziął się pomysł by podczas kongresu organizować także fora młodych.

Czy młodych ludzi frapuje ta tematyka?

To globalny fenomen. Jest coraz więcej organizacji pozarządowych, które interesują się dziedzictwem kulturalnym, jego poznawaniem i zachowaniem. Tworzone najczęściej przez ludzi młodych głęboko zakorzeniły się już w zachodniej Europie, a w Polsce ich aktywność  jest coraz lepiej widoczna. Pokazał to chociażby Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, pierwszy tak duży program poświęcony dziedzictwu, który w ubiegłym roku organizowano z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Co ma wyróżniać krakowskie spotkanie na tle dyskusji młodych ludzi podczas poprzednich kongresów OWHC?

Przede wszystkim główny temat kongresu, czyli mówiąc w skrócie – nadmiar turystów w miastach światowego dziedzictwa. Chcemy zaprosić ludzi młodych do dyskusji o tym jak masowa turystyka kształtuje dzisiaj miasta historyczne. Chcemy oczywiście pokazać uczestnikom jaką skalę ma ten problem w Krakowie, ale także zaprosić ich na jednodniowe warsztaty do Oświęcimia i Wieliczki. W tym pierwszym mieście będą mogli zobaczyć jak miejsce światowego dziedzictwa jakim jest Muzeum Auschwitz determinuje sposób postrzegania tego miasta i jak miasto bierze na siebie odpowiedzialność za to miejsce, ale tworzy także niezależną od historii Auschwitz opowieść o swojej tożsamości historycznej i współczesnej. W Wieliczce pokażemy naszym gościom jak miejsce światowego dziedzictwa czyli kopalnia soli stało się szansą dla miasta. Z drugiej strony jak bardzo trudne stało się wykorzystywanie tej szansy przez Wieliczk

PLACES WORTH YOUR TIME