ZAPRASZA NA DEBATĘ W RAMACH KRAKOWSKIEGO KOLOKWIUM

0

Polskość – patriotyzm czy nacjonalizm?
sala audytoryjna Kupferhaus, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35)
5 czerwca 2018 (wtorek), godz. 18.00

Udział w debacie wezmą:
prof. Bogumił Grott (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), prof. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Rozmowę poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Wartością wspólną dla patriotyzmu i nacjonalizmu jest ojczyzna. Oba te pojęcia oznaczają też identyfikację ze swoim narodem, poczucie jedności, szacunek dla tradycji, historii i języka. Oba budzą ogromne emocje. Powszechnie patriotyzm uważany jest za ten najwłaściwszy model wyrażania uczucia do ojczyzny, nacjonalizm zaś kojarzy się z przesadnym przywiązaniem do własnej narodowości, a w podtekście z pogardą wobec innych nacji, a więc z czymś złym.

Pierwotnie pojęcie nacjonalizmu oznaczało ideę podporządkowania interesów grupowych, szczegółowych czy też klasowych interesowi całego narodu. Oznaczało politykę stawiania dobra narodowego ponad dobro grup i różnych klas. Z czasem terminy nacjonalizm czy nacjonalista, wobec długotrwałych działań komunizmu i ideologii lewicowych, stały się przedmiotem ideologicznych i językowych manipulacji. Idee nacjonalizmu mogą mieć różne odcienie i nasilenie. Jeżeli jednak nacjonalizm, czyli działanie w interesie i dla dobra własnego narodu, połączone jest z wrogością lub nienawiścią do innych narodów, wtedy przekształca się w wynaturzoną formę, tj. szowinizm.

Podczas debaty paneliści spróbują odpowiedzieć na pytania: jaka jest geneza pojęć patriotyzm i nacjonalizm? Co się kryje pod tymi pojęciami obecnie? Czy „polskość” jest tożsama z polskim nacjonalizmem? Czy rację ma socjolog Michał Łuczewski, który w książce Odwieczny naród wskazuje, że sama polskość jest ciągłą walką o definicję polskości?

Partnerami Krakowskiego kolokwium są Radio Kraków oraz Dziennik Polski.

Tekst i foto: Muzeum Historyczne Krakowa

PLACES WORTH YOUR TIME