ZAPRASZAMY DO SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UJ!

0

Wszystkich zainteresowanych nauką języka i poznawaniem kultury polskiej zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie do udziału w Szkole Letniej 2018 w sierpniu.

Dlaczego warto do nas przyjechać?

• bo nasza Szkoła Letnia jest największa, najstarsza i zapewne najlepsza w Polsce,

• bo zapraszamy do najpiękniejszego miasta w Polsce – Krakowa,

• bo języka polskiego uczymy profesjonalnie i z pasją,

• bo oprócz kursów językowych zapraszamy na wykłady o polskiej historii, kulturze, literaturze, społeczeństwie, polityce, ekonomii etc., prowadzone przez wykładowców UJ oraz innych uczelni,

• bo za udział w programach można zdobyć dyplom UJ oraz punkty kredytowe/ECTS,

• bo wieczory wypełniamy dodatkowymi zajęciami językowymi i kulturalnymi, a w soboty i niedziele organizujemy wycieczki,

• bo nasze programy wybiera co roku kilkuset uczestników ze wszystkich kontynentów, można więc spotkać ludzi z całego świata, nawiązać z nimi przyjaźnie, nauczyć się bardzo dużo i przeżyć wyjątkowe lato!

Trzy fascynujące tygodnie z językiem i kulturą polską!

Termin: 26 lipca-15 sierpnia 2018 r.

Intensywny kurs języka polskiego: 75 godzin zajęć, 5 punktów kredytowych/ECTS

 

Wykłady tematyczne:

• Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century

• Literatura i kultura polska XX wieku: wybrane tematy

• Polish Grammar

W programie ponadto:

• weekendowe wycieczki po Krakowie, do Kopalni Soli w Wieliczce, Zakopanego i na spływ Dunajcem

• wieczorne projekcje filmów

• Sacrum Profanum – warsztaty prezentujące polską kulturę i tradycje

• warsztaty kulinarne – np. nauka gotowania polskich pierogów

Chętnych zapraszamy także na dwa intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego w ramach programu „Jesień z Językiem Polskim”.

Terminy:

• I termin: 3-14 września 2018

• II termin: 17-28 września 2018

Każdy z kursów składa się z 50 godzin akademickich nauki języka polskiego i ma charakter ogólny. Uczestnicy rozwijają i doskonalą wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Poznają też i poszerzają swoją znajomość gramatyki i słownictwa. Program kursu dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i poziomu uczestników, który jest określany w pierwszym dniu kursu po napisaniu przez nich testu plasującego.

 

WE INVITE YOU TO THE SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE!

All persons interested in studying the Polish language and familiarizing themselves with Polish culture are invited to Jagiellonian University in Krakow to take part in the 2018 Summer School in August.

What makes it worthwhile to come to our program?

• because our Summer School is the biggest, oldest, and certainly the best in Poland,

• because we invite you to the most beautiful city in Poland – Krakow

• because we teach the Polish language professionally and passionately

• because, besides the language courses, we invite you to lectures on Polish history, culture, literature, society, politics, economy, etc., offered by lecturers from JU, as well as from other schools,

• because participants in the program will qualify for a JU diploma, as well as earning ECTS credit points,

• because we will fill your evenings with additional linguistic and cultural activities, and on Saturdays and Sundays we organize side trips,

• because every year our programs attract hundreds of participants from all continents, so you will be able to meet people from all over the world, build friendships with them, learn a lot, and experience an extraordinary summer!

Three fascinating weeks with the Polish language and culture!

 

Session: July 26-August 15, 2018

 

Intensive Polish language course: 75 hours of class, 5 ECTS credit points

 

Lecture topics:

• Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century 

• selected topics from 20th century Polish literature and culture

• Polish Grammar

Additional offerings of the program:

• weekend trips outside Krakow, to the Wieliczka Salt Mine, to Zakopane, and for a ride down the Dunajec river

• evening films

• the Sacred and the Profane – workshops presenting Polish culture and traditions

• culinary workshops – such as how to prepare Polish pierogi

We are also pleased also to invite those interested to our two intensive two-week Polish language programs within the framework of the “Autumn with the Polish Language” program.

Schedules:

• Session I: September 3-14, 2018

• Session II: September 17-28, 2018

Each course is composed of 50 academic hours of general Polish language study. Participants will develop and improve all language skills, that is, speaking, reading, listening, and writing. They will also and expand their vocabulary and knowledge of grammar. The program of the course is adapted to the needs and level of each the participants, which will be evaluated on the first day of the course based on a placement test.

PLACES WORTH YOUR TIME