CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

0

CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

Every year in July and August we host the participants of the Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. It’s the program’s rich selection of educational and cultural activities that most attract anyone who is interested in studying the Polish language, encountering Polish culture, and experiencing intercultural exchange. The program includes directed activities around town, which exposes them to interaction with Polish native speakers, thereby giving them the opportunity to test the linguistic competence they acquire in their lessons. In the afternoon they can attend classes dealing with Polish history, culture, and grammar.

The high point of each day are the evening classes in which the students learn Polish from an insider’s perspective. The week begins with phonetic exercises. On subsequent Tuesdays, during the cycle of the Sacred and Profane program, the students will take part in such activities as the St. Andrew’s celebrations, Christmas, and a Polish wedding reception. Wednesday evenings focus on dancing and culinary activities, while Thursdays are devoted to viewing the best of Polish films. Fridays participants go to concerts or festivals, and on walks around town. Nor will they miss out on excursions to Wieliczka, Auschwitz, Zakopane, or Szczawnica.

There are also activities for the younger crowd. These are directed at youth from 13 to 17 years old. In addition to academic lectures, participants in the “Summer of Discovery” go on excursions, attend lectures on culture, and participate in numerous sporting and dancing events.

For more infozmation see:

www.plschool.uj.edu.pl

Co roku w lipcu i sierpniu gościmy uczestników Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ. Bogata oferta edukacyjno-kulturalna jest tym, co najmocniej przyciąga chcących uczyć się języka polskiego, poznawać polską kulturę i doświadczać wymiany interkulturalnej.

Swoje kompetencje komunikacyjne zdobyte podczas lekcji polskiego, uczestnicy mogą sprawdzić, biorąc udział w licznych grach miejskich, których celem jest komunikowanie się z rodzimymi użytkownikami języka. Po południu można wybrać się na wykłady dotyczące polskiej historii, kultury czy gramatyki.

Ukoronowaniem każdego dnia są zajęcia wieczorne, podczas których uczący poznają Polskę od kuchni. Tydzień zaczyna się od warsztatów fonetycznych. W kolejne wtorki, podczas zajęć z cyklu Sacrum/Profanum, odbywają się np. Andrzejki, świętujemy też Boże Narodzenie i obchodzimy polskie wesele. Środowe wieczory spędzamy na warsztatach tanecznych i kulinarnych, czwartkowe zaś upływają na oglądaniu najlepszych polskich filmów. W piątki uczestnicy Szkoły wychodzą razem na Kraków, by wspólnie brać udział w koncertach, festiwalach i spacerach.Nie brakuje również wycieczek do Wieliczki, Auschwitz, Zakopanego czy Szczawnicy.

Atrakcji nie brakuje również na programie młodzieżowym. Jest to oferta skierowana dla młodzieży wieku 13-17 lat. Poza lektoratami, uczestnicy „Lata Odkrywców” biorą udział w wycieczkach, zajęciach kulturalnych oraz licznych zajęciach sportowych i tanecznych.

 

PLACES WORTH YOUR TIME