Zapraszamy do Szkoły Letniej w 50. rocznicę jej istnienia i w 655. roku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

0


We invite you to the Summer School in the year of its 50th anniversary and in the 655th year of the Jagiellonian University in Krakow.

The Jagiellonian University, founded in 1364, is the oldest university in Poland and the second oldest university north of the Alps. Located in one of the most beautiful European cities, historic Krakow, the Jagiellonian University offers foreigners a unique opportunity not only to study Polish language, culture and society, but also to experience over 650 years of its history, magnificent architecture, and art. The Jagiellonian Universi­ty School of Polish Language and Culture, part of the Center for Polish Language and Culture in the World within the Faculty of Polish Studies, organizes short-term individual courses, “Semester Abroad” as well as summer programs. Founded in 1969, the School is preparing to celebrate its 50th anniversary. Over the past half of the century the School – the oldest, largest, and most experienced in Poland – has welcomed thousands of students, teachers and professors from all over the world. During inaugu­ration ceremonies outstanding scholars of the caliber of Nobel Prize Win­ner for Literature Czesław Miłosz, Prime Minister of Poland Jerzy Buzek, Professor Norman Davies, Professor Leszek Balcerowicz, Oscar winning film director Andrzej Wajda, world-famous journalist Ryszard Kapuściń­ski, deliver introductory lectures. Apart from the rich academic program, the School organizes visits to Krakow’s finest museums, concert halls, and theaters, as well as field trips. The warm student community atmo­sphere of the School Program offers all participants a truly memorable and enlightening experience.

In 2000 the Minister of Foreign Affairs of Poland awarded the School with a prestigious honorary diploma for outstanding achievements in promo­ting Polish culture abroad.

In 2002, 2005, 2008, and 2015 the European Commission granted the School the European Label Award for innovative initiatives in language teaching.

  1. 3-week course C – July 4th through 24th, 2019
  2. 4-week course A – July 4th through 31st, 2019
  3. 6-week course B – July 4th through August 14th, 2019
  4. 3-week course D – July 25th through August 14th, 2019

www.plschool.uj.edu.pl  |  ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl


Zapraszamy do Szkoły Letniej w 50. rocznicę jej istnienia

i w 655. roku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, jest najstarszą polską uczelnią i należy do najstarszych w Europie. Zlokalizowany w jednym z najpiękniejszych miast Europy – zabytkowym Krakowie – Uniwersytet oferuje obcokrajowcom możliwość studiowania języka i kultury polskiej, a także historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicz­nych. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ dla cudzoziemców, jako jednostka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, w ramach Wydziału Poloni­styki, organizuje programy letnie, a także krótkoterminowe i indywidualne oraz kursy „Semester Abroad”. Szkoła – najstarsza i największa w Polsce – obchodzi 50-lecie istnienia: powstała w roku 1969, ale jej początki sięgają lat trzydziestych. Tysiące studentów, profesorów, gości z całego świata uczestniczyło w letnich programach języka i kultury polskiej. Na uroczy­ste wykłady inauguracyjne zapraszani są najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki – byli wśród nich: laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz, premier Jerzy Buzek, profesor Norman Davies, profesor Leszek Balcerowicz, zdobywca Oscara Andrzej Wajda, światowej sławy reportażysta Ryszard Kapuściński. Oprócz bogatego programu akademic­kiego Szkoła organizuje wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie i w okolicy. Specyficzna atmosfera wielokulturowej, wielojęzycznej spo­łeczności uczestników letniego programu studiów gwarantuje niezapo­mniane przeżycia i wspomnienia.

W roku 2000 minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na­grodził Szkołę dyplomem za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.

W latach 2002, 2005, 2008 i 2015 Szkoła została uhonorowana prestiżowym dyplomem European Label, przyznawanym przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych – w tym przypadku języka polskiego jako obcego.

  1. kurs 3-tygodniowy C – 4-24 lipca 2019
  2. kurs 4-tygodniowy A – 4-31 lipca 2019
  3. kurs 6-tygodniowy B – 4 lipca – 14 sierpnia 2019
  4. kurs 3-tygodniowy D – 25 lipca – 14 sierpnia 2019

 

PLACES WORTH YOUR TIME