ZDZISŁAW BEKSIŃSKI GALLERY IN KRAKOW Collection of Anna and Piotr Dmochowski

0

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI GALLERY IN KRAKOW 

Collection of Anna and Piotr Dmochowski 

Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie

Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich 

 

Beksiński należy do wąskiego grona polskich artystów, których twórczość jest rozpoznawalna zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Rodzące wiele emocji i kontrowersji dzieła artysty nikogo nie pozostawiają obojętnym, wzbudzając w odbiorcach skrajne uczucia: od zachwytu, po ostrą krytykę. Język artystyczny Beksińskiego cechuje ogromna szczegółowość. Mistrz uwieczniał w swych pracach zdeformowane postacie, opuszczone budynki, budzące grozę kształty i figury, które na przemian fascynują i przerażają. Krakowianie nie mieli do tej pory szczęścia do Beksińskiego, nigdy wcześniej nie znalazł on swojego stałego miejsca ekspozycji w naszym mieście. Aż do 2016 roku! 

Stała ekspozycja malarstwa liczy 50 obrazów olejnych, w większości pochodzących z lat 80. XX wieku, z tzw. okresu fantastycznego w twórczości. Powstawały wówczas jego najbardziej znane, z dzisiejszej perspektywy ikoniczne prace. Uzupełnia je kilkanaście obrazów z ostatnich lat życia, ukazujących zwrot malarza ku bardziej ascetycznym formom wyrazu. Kolekcję prac Zdzisława Beksińskiego, przekazaną NCK w depozyt przez Annę i Piotra Dmochowskich, kolekcjonerów sztuki, marszandów i przyjaciół artysty, uzupełnia 100 rysunków i 100 fotografii. Szczególnie warto polecić uwadze zwiedzających fotografie, powstałe jeszcze w latach 50., gdy przez chwilę aparat fotograficzny wydawał się Beksińskiemu podstawowym narzędziem pracy, a awangarda – wyznacznikiem działań artystycznych. Z kolei zgromadzone rysunki to przegląd niemal wszystkich wątków, z jakimi spotykamy się w jego bogatej twórczości – stałych i ulotnych motywów, powracających i przemijających fascynacji. To zarazem rzadko spotykana w takiej kondensacji opowieść o doskonaleniu przez artystę warsztatu, doprowadzonego w przypadku Beksińskiego do wyjątkowego mistrzostwa. Tę część kolekcji można okazjonalnie oglądać w NCK, podczas wystaw czasowych.

Galeria Zdzisława Beksińskiego (200 m2) została zaprojektowana przez firmę EKOTEKTURA, a sama aranżacja wystawy jest dziełem Joanny Gościej-Lewińskiej. Dzięki temu widzowie mają okazję oglądać fantastyczne obrazy Beksińskiego w niezwykle klimatycznej atmosferze, wspartej precyzyjnym, profesjonalnym oświetleniem i muzyką Armanda Amara brzmiącą niejako w tle ekspozycji.

 

Kuratorem wystawy obrazów Zdzisława Beksińskiego jest Joanna Gościej-Lewińska. 

Galeria Zdzisława Beksińskiego została otwarta w Nowohuckim Centrum Kultury 7 października 2016 roku. 

 

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO – stała wystawa malarstwa 

czynna: piątek-niedziela, g. 13.00-19.00 

bilety – 10/8 zł

 

Beksiński numbers among a small group of Polish artists whose œuvre is recognizable both in Poland and beyond its borders. Giving rise to many emotions and controversies, the artist’s works leave no one indifferent, arousing extreme emotions in viewers: from enchantment to harsh criticism. Beksiński’s artistic language is characterized by enormous detail. In his works, the master immortalized deformed characters, deserted buildings, horrifying shapes and figures that alternatingly fascinate and terrify the viewer. Up until now, Cracovians have been out of luck with regard to Beksiński; never before has he had a permanent exhibition venue in our city. Up until now!

Since October 2016, it has been possible to view 50 paintings from the private collection of Anna Dmochowska and Piotr Dmochowski – merchants and friends of the late artist – on permanent exhibition at the Zdzisław Beksiński Gallery of the Nowa Huta Cultural Centre.

For the most part, the oil paintings presented at the Gallery come from the 1980s – from the so-called fantastic period of the painter’s œuvre. It is at that time that his best-known, from today’s perspective iconic works were done. They are supplemented by over a dozen paintings from the last years of his life, showing the painter’s turn toward more ascetic forms of expression. A set of 100 drawings and 100 photographs, representing an integral part of the collection of the artist’s works donated to the Nowa Huta Cultural Centre, will also be presented on an occasional basis.

 

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI GALLERY IN KRAKOW 

Collection of Anna and Piotr Dmochowski 

Nowa Huta Cultural Centre 

Al. Jana Pawła II 232, Kraków

 

Opening hours: 

Friday-Sunday – 13.00 AM-19.00 PM  

tickets – 10/8 zł

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME