Zmarł prof. Jerzy Vetulani

0

Psychofarmakolog, neurobiolog.

Prof. Jerzy Vetulani urodził się w 1936 roku w Krakowie. Ukończył biologię i chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim i od lat 50. związany był z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie pracował jako wiceprzewodniczący Rady Naukowej.

Współpracował m.in. z Collegium Medicum UJ, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Napisał kilkaset prac badawczych. Opublikował szereg popularnonaukowych książek, w tym m.in. „Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice”.

Został Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wykorzystano fotografię z bloga Jerzego Vetulaniego.
PLACES WORTH YOUR TIME