Znajduję starożytności bardzo piękne. Antyk okiem kolekcjonera

0

Wystawa obejmuje zabytki sztuki starożytnej z kolekcji Książąt Czartoryskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Rodziny Potockich z Krzeszowic, eksponowane od 1993 do 2016 r.
w Arsenale Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Około stu obiektów kultury egipskiej, greckiej, etruskiej i rzymskiej z okresu od XVII w. p.n.e. do IV w. n.e., w tym rzeźby (posągi, reliefy sarkofagowe, stele) i wyroby rzemiosła artystycznego (m. in. biżuteria, przedmioty kosmetyczne, figurki brązowe i terakotowe, elementy uzbrojenia) wykonanych z fajansu, brązu i metali szlachetnych, drewna i kamienia, zestawionych w układach tematycznych, pozwala na porównanie poszczególnych etapów rozwoju najważniejszych kultur śródziemnomorskich i zjawisk w nich zachodzących.
Zderzenie kultur to podstawowy wątek wystawy, który staje się pretekstem do rozwinięcia tematów związanych z obrazem życia i rolą kobiet i mężczyzn w poszczególnych społeczeństwach.
Oddanie sfery kobiecej i męskiej w świecie ludzi i bogów pokazuje, jak świat mitologiczny przenika się ze światem doczesnym, tworząc spójną całość w sposób, w jaki ją postrzegano w starożytności.
Drugim aspektem włączonym w narrację wystawy jest kontekst kolekcjonerstwa jako procesu wyboru dzieł sztuki. Wśród zabytków na wystawie znajdą się obiekty najwyższej jakości, ale też kilka kopii/falsyfikatów, których obecność w XIX-wiecznych zbiorach muzealnych jest naturalnym efektem rozwoju rynku kolekcjonerskiego i kształtowania się wiedzy o ocenie i wartościowaniu zabytków.

Organizatorzy:
Muzeum Niepołomickie
Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa czynna od 20 września 2017 do 30 listopada 2019.

PLACES WORTH YOUR TIME