Zobacz, które kompetencje miękkie są najbardziej poszukiwane przez pracodawców

0

Nie tylko wiedza i doświadczenie zawodowe świadczą o atrakcyjności kandydata na rynku pracy. Podczas rekrutacji nowego pracownika coraz większą wagę przykłada się do kompetencji miękkich danej osoby – jej charakteru, zdolności interpersonalnych i dopasowania do organizacji. Eksperci z firmy rekrutacyjnej Michael Page przewidują, że w przeciągu kilku najbliższych lat, większość pracodawców niektóre kompetencje miękkie będzie uznawać za obowiązkowe na określonym stanowisku. Które z nich będą najbardziej istotne?

Do kompetencji miękkich zaliczamy cechy charakteru, zdolności interpersonalne i społeczne oraz wszystko to, co określa nasze zachowania, postawy czy system wartości. To one w głównej mierze decydują o tym, czy dana osoba będzie pasować do organizacji i efektywnie współpracować lub zarządzać zespołem. Szeroko rozwinięte kompetencje miękkie już teraz są szczególnie istotne na stanowiskach menedżerskich, w sprzedaży, marketingu, handlu, czy HR – czyli w tych obszarach, gdzie dominującą rolę odgrywa kreatywność oraz relacje międzyludzkie.

„Miękki pracownik”

Badanie przeprowadzone przez LinkedIn w 2018 r. wykazało, że dla 57 proc. ankietowanych pracodawców, kompetencje miękkie są ważniejsze niż twarde. Wg portalu, najbardziej poszukiwane są osoby ze zdolnościami przywódczymi, komunikacyjnymi, łatwe we współpracy i potrafiące zarządzać czasem. Natomiast zgodnie z raportem amerykańskiej firmy informatycznej iCIMS, trzema najbardziej poszukiwanymi cechami u kandydatów są rozwiązywanie problemów, co zaznaczyło 62 proc. rekruterów, umiejętność przystosowania się (49 proc.) i zarządzanie czasem (48 proc.).

Obecnie jedną z największych bolączek pracodawców jest duża rotacja pracowników. Dlatego poszukiwane są osoby dobrze dopasowane do organizacji, gdyż to zwiększa szansę na związanie się z firmą na dłużej. W związku z tym, umiejętności miękkie mogą być mocną kartą przetargową w rozmowie kwalifikacyjnej. Od wielu lat do najważniejszych z nich należy również poziom motywacji i zaangażowania w pracę oraz chęć do nauki. Kandydaci wyróżniający się takimi cechami uznawani są za osoby o dużym potencjale, które będą mieć pozytywny wpływ na rozwój organizacji i całego zespołu mówi Radosław Szafrański, Senior Director w Michael Page.

Przyszłość kompetencji miękkich

Według raportu Future Work Skills 2020, w przyszłości najbardziej pożądanymi kompetencjami miękkimi będą umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, inteligencja emocjonalna oraz crossowanie, czyli łączenie wiedzy z wielu dziedzin i wykorzystywanie jej podczas pracy. Duże znaczenie będzie mieć również gotowość do pracy w wielokulturowym i międzynarodowym zespole, a także zdolność działania w szumie informacyjnym i prawidłowa selekcja danych. Osoby, które nie będą w stanie opanować tych umiejętności, mogą mieć większy problem w znalezieniu i utrzymaniu satysfakcjonującej pracy.

Wiele kompetencji miękkich ma charakter wrodzony, choć niektóre z nich można kształtować i rozwijać. Może to być jednak trudniejsze niż poszerzanie umiejętności twardych, gdyż często wiąże się z pracą nad własnym charakterem. Osoby, które mają szeroko rozwinięte zdolności interpersonalne i potrafią łatwo dostosować się do otoczenia, lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych
i w środowisku zawodowym. Będzie to szczególnie istotne w dobie dynamicznych zmian wynikających z rozwoju technologii. Roboty i maszyny coraz częściej przejmują automatyczne i powtarzalne zadania, dając tym samym pracownikom przestrzeń do zajmowania się zajęciami wymagającymi typowo ludzkich kompetencji, takich jak kreatywność, zarządzanie relacjami, czy wyciąganie trafnych wniosków. I to właśnie tacy kandydaci będą w przyszłości najbardziej cenieni na rynku –
mówi Radosław Szafrański z Michael Page.

Więcej trendów nt. przyszłości rekrutacji można znaleźć w linku: https://www.michaelpage.pl/dla-medi%C3%B3w/badania-i-publikacje/tfoh-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rekrutacji

****

Michael Page jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego. Firma założona w 1976 roku w Londynie posiada dziś biura w 35 krajach na 6 kontynentach. Jest częścią PageGroup, w skład której wchodzą w Polsce: Michael Page rekrutujący specjalistów oraz managerów średniego i wyższego szczebla oraz Page Executive, poszukujący kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Michael Page Poland specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów w takich obszarach jak: Finance & Accounting, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Property & Construction, Manufacturing & Engineering, Information Technology oraz Human Resources. Firma jest uznawana za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce i w Europie, zdobywając od 2017 r. prestiżowe wyróżnienie w każdej kolejnej edycji Top Employer. Więcej informacji: www.michaelpage.pl.

PLACES WORTH YOUR TIME