Żydzi w armii generała Andersa

0

Żydzi  

w armii generała Andersa

Wenisaż

wystawy dokumentacyjnej, wspólnie zorganizowanej

z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce,

Oddział w Krakowie.

PONIEDZIAŁEK, 10 CZERWCA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME