15 Million Visitors to Małopolska

0

angielski

According to the most recent estimates Małopolska, together with its capital Kraków, attracted 14.9 million visitors (including 3.2 million visitors from abroad) last year, which is a record and a million more than in 2015. The reason for the increase is quite evident: World Youth Day, which brought hundreds of thousands of Catholics from across Poland and around the world to Kraków.
The local authorities carry out a special report on tourism in the region every year. The results of the research that has been conducted since 2003 show a steady increase in the region, with the numbers of both domestic and foreign tourists rising. Also, more and more decide to stay for a longer holiday. Last year, 11.5 million tourists spent at least one night in Małopolska. – Investments in tourism, that is looking after the historical monuments together with the revitalization of our cities and villages gives tangible results. Every year, Małopolska becomes a more and more popular tourist destination – says Leszek Zegzda, a representative for the province of Małopolska.
In 2016, as usual, the foreign visitors who dominated were the British (17.4%) and the Germans (16.4%), followed by the French and the Italians. Foreign tourists usually state that sightseeing and entertainment are the main reasons for a trip to Małopolska and they spend on average 1,415 zł, which is twice as much as the Polish visitors. Last year, the total revenues from tourism in the region amounted to 13 billion dollars.
The places considered to be the greatest attractions in the region have remained unchanged for years, with Kraków, Zakopane and the Wieliczka Salt Mine most frequently listed, although more recently the mountains have been included more often. Last year, 1.5 million spend their winter skiing holidays in the Małopolska region. Additionally, the famous Dunajec rafting in the Pieniny Mountains is also gaining popularity The results of the study are also confirmed by detailed information from other sources. For instance, last year, Kraków Airport handled nearly 5 million passengers, which meant their annual record was broken once again. (b)

polski
15 milionów gości w Małopolsce

Według najnowszych badań Małopolskę z jej stolicą Krakowem odwiedziło w ubiegłym roku rekordowe 14,9 miliona gości (w tym 3,2 miliona z zagranicy). W porównaniu z rokiem 2015 było ok. milion więcej. Przyczyny wzrostu są tym razem ewidentne: to Światowe Dni Młodzieży, które przyciągnęły do Krakowa setki tysięcy katolików z Polski i z całego świata.
Specjalny raport o ruchu turystycznym w województwie co roku zamawiają jego władze samorządowe. Wyniki kolejnych badań prowadzonych od 2003 roku pokazują systematyczny wzrost zainteresowania regionem ze strony turystów krajowych i zagranicznych. Coraz więcej z nich decyduje się na dłuższe pobyty. W ubiegłym roku 11,5 miliona turystów spędziło w Małopolsce przynajmniej jedną noc. – Inwestycje w turystykę, troska o zabytki czy rewitalizacja naszych miast i wsi przynosi wymierne efekty. Małopolska z każdym rokiem jest coraz popularniejszym kierunkiem podróży – ocenia Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego.
Wśród gości zagranicznych tradycyjnie dominowali w 2016 r. Brytyjczycy (17,4 proc.) i Niemcy (16,4 proc.), a za nimi uplasowali się Francuzi i Włosi. Obcokrajowcy najczęściej deklarują jako cel podróży zwiedzanie zabytków i rozrywkę i wydają w Małopolsce średnio 1415 zł, czyli dwa razy więcej niż Polacy. Łączne wpływy z turystyki wyniosły w ubiegłym roku 13 miliardów złotych.
Stawka największych atrakcji turystycznych regionu jest od lat niezmienna. Goście najczęściej wymieniają Kraków, Zakopane i kopalnię soli w Wieliczce. W ostatnich latach coraz częściej wskazują też góry. W ubiegłym roku z wypoczynku narciarskiego skorzystało w Małopolsce 1,5 miliona osób. Znacznie zyskał też na popularności słynny spływ rzeką Dunajec w Pieninach. Wyniki badania potwierdza też wiele danych szczegółowych. Na przykład krakowski port lotniczy obsłużył w ubiegłym roku niemal 5 milionów pasażerów, co oznacza, że po raz kolejny pobił swój rekord.

niemiecki

Nach den neuesten Untersuchungen hat im vergangenen Jahr die Rekordzahl von 14,9 Mio. Gästen (darunter 3,2 Mio. aus dem Ausland) Małopolska mit ihrer Hauptstadt Krakau besucht. Im Vergleich zum Jahre 2015 war dies ungefähr eine Million mehr. Die Gründe für die Zunahme sind diesmal offensichtlich: die Weltjugendtage, die hunderttausende von Katholiken aus Polen und der ganzen Welt nach Krakau zogen.
PLACES WORTH YOUR TIME