1920 – BITWA WARSZAWSKA

0

1920 – BITWA WARSZAWSKA

film fabularny w reżyserii

Jerzego Hoffmana
2011r. 110 min.

CZWARTEK, 22 LUTEGO, 2018r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME