90 years of Sobiesław Zasada a master of driving and business

0

Sobiesław Zasada is still the most famous Polish rally driver, but also one of the richest people in Kraków and the whole country, as well as the founder and owner of one of the largest capital groups in Poland, Sobiesław Zasada S. A. Its companies operate in the automotive, development, manufacturing and lifestyle industries, and employ over 3,000 people. Its founder has just turned 90.
Sobiesław Zasada was born in Dąbrowa Górnicza, but spent his youth in Bielsko-Biała. He was also involved in sports there. He started with table tennis. Then there was athletics. He participated in running, jumping, and javelin. With success, because he was Polish junior vice-champion, for a few years he belonged to the national team. This adventure ended with a serious ski accident in 1953 in the Tatras. However, a year earlier he had already won his first rally, and his pilot was his schoolmate Ewa, who became his wife the same year. Together they won 50 more rallies because after the accident and two years of convalescence Sobiesław Zasada focused on rallies.

As the only driver from behind the „Iron Curtain” dividing Europe at the time, he was the factory driver for the largest automobile companies: from Steyr Puch to Porsche and BMW to Mercedes-Benz. He won the European Rally Championship three times (and vice-championship three times) at a time when this series was equivalent to the world championships. Poles were thrilled by his participation (and many successes) in the most spectacular rallies of the time:

London – Sydney, London – Mexico, Vuelta America del Sur, Gran Premio Argentino, Safari, Press on Regardless, Monte Carlo, Cup of the Alps, Acropolis, Thousand Lakes, Rally of Sweden, and UK.

In 1973, he belonged to the team whose drivers, driving the Polish Fiat 125 p, broke world records in long-distance driving for 25 thousand kilometres, 25 thousand miles and 50 thousand kilometres. As an author of popular books, he was also constantly engaged in promoting safe driving style in normal traffic.

In 1957, he founded his first car workshop in Kraków, and in 1977 the Alpha company, which still exists today, began with the production of locks and today deals with non-ferrous metal pressure casting, mould production, laser processing and computer numerically controlled sheet metal bending. He was also the general representative of Mercedes-Benz and Porsche in Poland.

In 1997, he and his wife took second place in the famous Safari Rally.

In the 21st century, sailing became his passion, although he owned his first yacht as far back as 1980. “At sea, the real challenge is wind speed, which you have to fight,” Sobiesław Zasada explained to me once.

He had a watch one night. The wind was at 30-35 knots. The storm’s mainsail and foresail were tight. Suddenly the wind rose to almost 50 knots. “I thought right away that the sails had to be rolled up, but before I could do anything, it was already blowing 60 knots. That’s more than a hurricane. The wind smoothed out the waves that had just been 7-8 metres high. I was afraid to go from bridge to deck. There was no question of furling the sails. The mast was shaking terribly, and I could only set the boat up so that the wind would hit it from behind. When, after a few tens of minutes, the wind was already blowing at storm speed, I felt like I was in a car, when it was slowing down from over 200 km/h to 130″, he said.

He considers his greatest sporting success under sail to be the great race from the Canary Islands to the port of St. Lucia in the Caribbean. He sailed over 6 thousand km among more than 220 yachts. He reached the finish line as seventeenth, but was first in his class.

Zasada still has not given up sporting and business activities and, as always, infects his surroundings with his unflagging optimism.

90 lat

Sobiesława Zasady

mistrza kierownicy i biznesu

Sobiesław Zasada jest ciągle najsłynniejszym polskim kierowcą rajdowym, ale też jednym z najbogatszych ludzi w Krakowie i całym kraju, a także założycielem i właścicielem jednej z większych w Polsce grup kapitałowych Sobiesław Zasada S. A. Jej spółki działają w branżach motoryzacyjnej, developerskiej, produkcyjnej i lifestylowej, a zatrudniają ponad 3000 osób. Jej założyciel ukończył właśnie 90 lat.

Sobiesław Zasada urodził się w Dąbrowie Górniczej, ale młodość spędził w Bielsku-Białej. Tam też zajął się uprawianiem sportu. Zaczynał od tenisa stołowego. Potem była lekkoatletyka. Biegał, skakał, rzucał oszczepem. Z sukcesami bo był wicemistrzem Polski juniorów, przez kilka lat należał do kadry narodowej. Tę przygodę zakończył poważny wypadek narciarski w 1953 roku w Tatrach. Jednak już rok wcześniej wygrał swój pierwszy rajd samochodowy, a jego pilotem była szkolna koleżanka Ewa, która w tym samym roku została jego żoną. Razem wygrali jeszcze 50 rajdów bo po wypadku i dwuletniej rekonwalescencji Sobiesław Zasada sportowo skupił się na rajdach samochodowych.

Jako jedynemu kierowcy zza „żelaznej kurtyny” dzielącej w tamtych latach Europę był kierowcą fabrycznym największych firm samochodowych: od Steyr Puch, przez Porsche i BMW po Mercedes-Benz. Trzy razy zdobywał mistrzostwo Europy w rajdach samochodowych (i trzy razy wicemistrzostwo) w czasach kiedy ten cykl miał rangę mistrzów świata. Polacy emocjonowali się jego udziałem (z wieloma sukcesami)  w najbardziej spektakularnych rajdach tamtych czasów:

Londyn – Sydney, Londyn – Meksyk, Vuelta America del Sur, Gran Premio Argentino, Safari, Press on Regardless, Monte Carlo, Puchar Alp, Acropolis, Tysiąca Jezior, Rajd Szwecji czy Anglii.

W 1973 roku należał do ekipy, której kierowcy prowadząc Polskiego Fiata 125 p pobili rekordy świata w jeździe długodystansowej na 25 tys. kilometrów, 25 tys. mil i 50 tys. kilometrów. Stale zajmował się także, jako m.in. autor popularnych książek, propagowaniem bezpiecznego stylu jazdy samochodami w normalnym ruchu.

W 1957 roku założył w Krakowie swój pierwszy warsztat samochodowy, a w 1977 r. istniejącą do dzisiaj firmę Alpha, która zaczynała od produkcji zamków, a dzisiaj zajmuje się m.in. ciśnieniowym odlewaniem metali nieżelaznych, produkcję form, laserową obróbką i numerycznym gięciu blach. Był także generalnym przedstawicielem firmy Mercedes-Benz i Porsche w Polsce.

Jeszcze w 1997 roku razem z żoną zajął drugie miejsce w słynnym rajdzie Safari.

W XXI wieku jego pasją stało się żeglarstwo, choć pierwszy własny jacht miał już w 1980 roku. – Na morzu prawdziwym wyzwaniem jest prędkość wiatru, z jakim trzeba walczyć – tłumaczył mi kiedyś Sobiesław Zasada. Pewnej nocy miał wachtę. Wiało z prędkością 30-35 węzłów. Sztormowy grot i fok były mocno naprężone. Nagle wiatr wzmógł się do prawie 50 węzłów.  – Pomyślałem od razu, że trzeba koniecznie zwinąć żagle, ale zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, już wiało 6o węzłów. To więcej niż huragan. Wiatr wygładził fale jeszcze przed chwilą wysokie na 7-8 metrów. Bałem się wyjść z mostka na pokład. O zdejmowaniu żagli nie było mowy. Maszt trzeszczał potwornie, a ja mogłem już tylko ustawić jednostkę, tak by wiatr uderzał w nią nieco z tyłu. Kiedy po kilkudziesięciu minutach wiało już z prędkością sztormową, poczułem się jak w samochodzie, kiedy zwalania się z ponad 200 km/h do 130 – opowiadał

Za swój największy sportowy sukces pod żaglami uważa wielkie regaty z Wysp Kanaryjskich do portu St.Lucia na Karaibach. Płynął na dystansie ponad 6 tys. km wśród ponad 220 jachtów. Na metę dopłynął jako siedemnasty, ale w swojej klasie był pierwszy.

Mistrz Zasada nadal nie rezygnuje z aktywności sportowej i biznesowej i jak zawsze zaraża otoczenie niesłabnącym optymizmem.(b)

26. East African Safari vom 23.- 27. März 1978. Das polnische Team Sobieslaw Zasada und Blazej Krupa (Startnummer 18) mit einem Mercedes-Benz Typ 280 E. Zasada und Krupa belegen den sechsten Platz bei dieser von starken Regenfällen gezeichneten Rallye.

Sobiesław Zasada ist immer noch der berühmteste polnische Rallye-Fahrer, aber auch einer der reichsten Menschen in Kraków und in Polen. Darüber hinaus ist er der Begründer und Eigentümer einer der größten Kapitalgruppen in Polen, der Sobiesław Zasada AG. Zasada ist bereits 90 geworden, aber sein Ruhm vergeht nicht.

Als einziger Fahrer aus dem Lande hinter dem „eisernen Vorhang“, der in den damaligen Jahren Europa teilte, war er ein Werksfahrer der größten Autofirmen, von Steyr Puch über Porsche und BMW bis zu Mercedes-Benz. Dreimal gewann er den Europameister-Titel in Autorennen in den Zeiten, als diese Veranstaltungen den Rang von Weltmeisterschaften hatte. Die Polen begeisterten sich für seine Teilnahme (mit vielen Erfolgen) an den spektakulärsten Rennen der damaligen Zeiten: London-Sydney, London-Mexico, Vuelta America del Sur, Großer Preis von Argentinien, Safari, Press- on-Regardless Rally, Monte Carlo, Alpenpokal, Akropolis, 1000 Seen Rallye, Schweden- oder England-Rallye.

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME