A Film Celebration of Penderecki

0

“Krzysztof Penderecki” is the most recognizable name in the world among contemporary Polish composers. He has been associated with Krakow from the very beginning of his illustrious career. Here he obtained his musical education; here he returned after ever-greater international successes, having begun with the debut of his Passion According to St. Luke in 1966 in the cathedral of Münster, which he composed for the 700 year anniversary of the church. He built a musical life in Krakow with his variety of styles. This year he will celebrate his 85th birthday. It will be a spectacular celebration! And, of course, it will be in Krakow.

The city, the Krakow Festivals Bureau, and the Capital City Orchestra of the Royal City of Krakow Symphonieta Cracovia are jointly preparing four spectacular concerts dedicated to the master. The first, “Penderecki2Cinema” will take place on May 30th in Krakow’s ICE conference center as part of the 11th Festival of Film Music. Why in this festival? The answer is obvious: Penderecki’s music was played in, i.a. Stanley Kubrick’s “The Shining”, Martin Scorsese’s “Shutter Island”, David Lynch’s “Inland Empire”, William Friedkin’s “The Exorcist”, and Andrzej Wajda’s “Katyń”. During the concert, to be performed by the Polish Radio National Symphonic Orchestra, we will hear Penderecki works that were played in many film productions.

At a subsequent concert, which will also be held in the Krakow ICE (July 18th), the Orchestre Symphonique of Montreal will perform the work which opened Penderecki’s pathway to international fame and recognition, the previously mentioned Passion according to St. Luke, under the baton of the world famous American director Kenta Nagano, with participation by acclaimed soloists Sarah Wegener, Lucas Meacham, and Matthew Rose, as well as the Krakow Philharmonia Choir and the Warsaw Boys’ Choir.

On October 30th in one of Krakow’s churches there will be a concert to perform the “Te Deum” which Penderecki began to compose in 1978 after hearing the news that the bishop of Krakow, Cardinal Karol Wojtyła had been chosen as pope, and had taken the name “John Paul II”. The concert will be performed by the Capital City Orchestra of the Royal City of Krakow Symphonieta Cracovia, under the baton of Jurek Dybał, along with the vocal group the Cracow Singers and the Hover Chamber Choir of Armenia.

The cycle of concerts dedicated to the master will conclude with a powerful accent. This will be a birthday gala which has been given the name “Vienna and Berlin to Penderecki in Krakow” in the Julius Słowacki Theater. The concert’s program will include Penderecki’s exhilarating virtuoso double concert for honoree on violin and viola which was written at the request of the Viennese Musikveerein “Adagio” for bows, as well as the poetic Symphonietta nr. 3 “Pages from an Unwritten Diary”. Two world famous musicians will take part in the concert: on violin, Rainer Honeck, Concertmaster of the Vienna Philharmonic, and violist Amihai Grosz, first violist for the Berlin Philharmonic, accompanied by the Symphonieta Cracovia.

Filmowy jubileusz mistrza Pendereckiego

Krzysztof Penderecki to najlepiej rozpoznawalne w świecie nazwisko polskiej muzyki współczesnej. Od początku swej wielkiej kariery związany jest z Krakowem. Tu zdobywał muzyczne wykształcenie, tu wracał po coraz większych międzynarodowych sukcesach, począwszy od prawykonania w 1966 roku w katedrze w Munster jego Pasji według Św. Łukasza skomponowanej na 700-lecie tej świątyni. W Krakowie budował życie muzyczne w różnych jego przejawach. W tym roku obchodzi 85. urodziny. To będzie spektakularny jubileusz! W Krakowie oczywiście.

Miasto, Krakowskie Biuru Festiwalowe i Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia wspólnie przygotowują cztery wielkie koncerty poświęcone Mistrzowi. Pierwszy „Penderecki2Cinema” odbędzie się już 30 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków w ramach 11. Festiwalu Muzyki Filmowej. Dlaczego w ramach tej imprezy? Odpowiedź jest oczywista: muzyka Krzysztofa Pendereckiego grała m.in. w filmach Stanley Kubricka („Lśnienie”) Martina Scorsese („Shutter Island”), Davida Lyncha („Inland Empire”), Wiliama Friedkina („Egzorcysta”) czy Andrzeja Wajdy („Katyń”). Podczas koncertu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia usłyszymy utwory Krzysztofa Pendereckiego wykorzystane we wspomnianych wielkich produkcjach filomowych.

Kolejny koncert, który także odbędzie się w ICE Kraków (18 lipca) wykonane zostanie dzieło, które otworzyło Krzysztofowi Pendereckiemu drogę do międzynarodowej sławy i uznania, czyli wspomniana Pasja według św. Łukasza. Zagra Orchestre Symphonique de Montréal pod batutą światowej sławy amerykańskiego dyrygenta, Kenta Nagano z udziałem znakomitych solistów (Sarah Wegener, Lucas Meachem, Matthew Rose) oraz śpiewaków Chóru Filharmonii Krakowskiej i Warszawskiego Chóru Chłopięcego.

30 października odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów koncert, który wypełni „Te Deum”, kompozycję którą Krzysztof Penderecki zaczął pisać w 1987 roku na wieść, że biskup krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Wykonawcami będą Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia pod batutą dyrektora Jurka Dybała, zespół wokalny Cracow Singers oraz armeński Hover Chamber Choir.

Zakończenie cyklu koncertów poświęconych Mistrzowi będzie bardzo mocnym akcentem.To gala urodzinowa w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, której nadano tytuł „Wiedeń i Berlin Pendereckiemu w Krakowie”. W programie koncertu znajdzie się porywający, wirtuozowski Koncert podwójny Jubilata na skrzypce i altówkę, napisane na zamówienie wiedeńskiego Musikverein „Adagio” na smyczki oraz poetycka Sinfonietta nr 3 „Kartki z nienapisanego dziennika”. W koncercie udział wezmą dwaj wybitni, światowej sławy instrumentaliści: skrzypek Rainer Honeck (Koncertmistrz Filharmonii Wiedeńskiej) oraz altowiolista Amihai Grosz (lider sekcji altówek Filharmonii Berlińskiej), którym towarzyszyć będzie Sinfonietta Cracovia. (b)

Krzysztof Penderecki ist der am besten erkennbare Name der polnischen zeitgenössischen Musik in der Welt. Seit dem Beginn seiner großen Kariere ist er mit Krakau verbunden. Hier erlangte er seine musikalische Ausbildung, hierhin kehrte er nach immer größeren internationalen Erfolgen zurück, angefangen bei der Uraufführung der Hl. Lukas-Passion im Jahre 1966 im Dom zu Münster, die er anlässlich des 700. Jahrestages dieses Gotteshauses komponiert hatte. In Krakau baute er das musikalische Leben in verschiedenen seiner Ausdrucksformen auf. In diesem Jahr wird er seinen 85. Geburtstag feiern. Das wird ein spektakuläres Jubiläum! Selbstverständlich in Krakau.

PLACES WORTH YOUR TIME