A Hospitable Region, Good Food and Open-Minded People

0

angielski

 In Podhale, you will be able to rest, enjoy yourself and learn more about the culture of this region of Poland as well as meet its people, who are both respectful and friendly. And you will remember the taste of the food on which you will feast in numerous restaurants, inns, taverns and pubs for a long time.
Podhale is located in southern Poland. More precisely, it is to be found at the foot of the Tatra Mountains, but the name itself became widely used only in the nineteenth century. Experts of the region say that it is derived from the Polish word ‘Hale’ (Eng. ‘Alps’), as this was what the local mountains had been called over the centuries. This was due to the meadows, that is the ‘Hale’, used for grazing sheep, which can be seen across the Tatra Mountains.
The natural beauty and the originality of the Tatra highlander culture attracted many Poles to the area. As a result, the settlements which surround the Polish Tatras today, extending from Bukowina Tatrzańska through Zakopane up to the Kościeliska Valley, came into being. Zakopane, which was granted its foundation rights at the end of the sixteenth century, is the oldest locality in the foothills of the Tatras.
With the passing of time, the regional agriculture and so-called pastoral life have been replaced by a rapidly developing tourism industry. However, despite this Podhale has maintained its own character in numerous ways. Its folklore, for example, with its hierarchy among the shepherds, ‘gazdy’, ‘bace’, and ‘juhasy’, as well as its famous cheeses which include bryndza, bundz and oscypek. Indeed, the bryndza from Podhale is one of the most famous cheeses in the Tatras, and is first mentioned as far back as the sixteenth century.
The uniqueness of this region can also be heard in the music of Podhale, which inspired such Polish composers as Karol Szymanowski and Mieczysław Karłowicz, and seen in the traditional highland architecture that includes the so-called Zakopane style created by the artist, Stanisław Witkiewicz.
Kazimierz-Przerwa Tetmajer drew on highland tales and legends, popularizing the highland dialect in his stories entitled ‘In Rocky Podhale’ at the turn of the nineteenth century. The stories and legends include those about sleeping knights or the Monk of Morskie Oko, all of which still have their place in the local traditions.
Highlanders are also strongly attached to their traditional, regional dress; the men wear white woollen trousers decorated with parzenice, a linen shirt, kierpce (moccasins), a jerkin and a felt hat, complete with a band of ‘shells’, as well as a cloth jacket. The women wear patterned skirts, bodices, necklaces and headscarves.
The country’s first regional museum, the T. Chałubiński Tatra Museum, was founded in Zakopane. Ethnographic exhibits and furniture designed by Stanisław Witkiewicz can be seen in Villa ‘Koliba’. There are additional museums linked to other famous artists, for example, Jan Kasprowicz and Harenda, Kornel Makuszyński and Villa ‘Opolanka’ and Karol Szymanowski and ‘Atma’. Large audiences frequent the performances at the local Witkacy Theatre and there are also numerous art galleries, including that which displays the art of the famous Władysław Hasior.
Every year, several festivals are held in the area, including the International Festival of Mountain Folklore, the largest and oldest folklore festival in Poland.
The highlanders too are known for their fun loving nature and their sense of humour. In addition, they are brave and honourable, always remaining faithful to their traditions.

polski
Gościnna kraina, dobre jedzenie, otwarci ludzie

Na Podhalu odpoczniesz, zabawisz się, poznasz kulturę tego regionu Polski oraz ludzi. Honorowych i przyjacielskich. A jedzenie jakim cię tu uraczą w licznych restauracjach gospodach i karczmach będziesz wspominać ze smakiem.
Podhale leży na południu Polski od zarania dziejów, ale taka nazwa dla terenów znajdujących u podnóża Tatr upowszechniła się dopiero w XIX wieku. Znawcy regionu twierdzą, że wywodzi się od słowa „Hale”. Tak przez wieki określano tutejsze góry z powodu łąk, czyli hal do wypasu owiec, których w Tatrach nie brakuje.
Piękno tatrzańskiej przyrody oraz oryginalność kultury górali przyciągały na te ziemie rzesze Polaków. Tak powstała aglomeracja, która od Bukowiny Tatrzańskiej, poprzez Zakopane aż do Kościeliska, opasuje dziś polskie Tatry. Najstarszą miejscowością u ich podnóża jest Zakopane, które przywilej lokacyjny otrzymało w z końcem XVI w.
Mimo, że z czasem turystyka wyparła tradycyjne w tym rejonie rolnictwo i pasterstwo Podhale zachowało własny folklor charakterystyczny dla wszystkich dziedzin życia: od pasterstwa z gazdami, bacami, juhasami, poprzez słynne sery – jak bryndza, bundz, oscypek. Dodajmy, że bryndza podhalańska to jeden z najbardziej znanych serów tatrzańskich; pierwsze o niej informacje pojawiły się w XVI wieku.
O wyjątkowości tego regionu świadczy muzyka Podhala, która inspirowała wielu kompozytorów, jak Karol Szymanowski i Mieczysław Karłowicz a także tradycyjne budownictwo góralskie oraz styl zakopiański stworzony przez artystę Stanisława Witkiewicza.
Z góralskich opowieści i legend czerpał na przykład Kazimierz Przerwa-Tetmajer, który na przełomie XIX i XX wieku spopularyzował gwarę góralską w opowieściach pt. „Na skalnym Podhalu”. Wciąż mają swoje miejsce w tutejszej tradycji liczne podania i legendy jak choćby ta o śpiących rycerzach, albo o Mnichu z Morskiego Oka.
Górale przywiązani są do swego tradycyjnego stroju; mężczyźni zakładają białe, sukienne spodnie ozdobione parzenicami, lnianą koszulę, kierpce, serdak, filcowy kapelusz opasany „kostkami” i sukienną cuchę. Kobiety wzorzyste spódnice, korale, gorsety i chustki.
W Zakopanem powstało pierwsze w kraju muzeum regionalne – Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego. Eksponaty etnograficzne i sprzęty zaprojektowane przez Stanisława Witkiewicza zobaczyć można w willi „Koliba”. Mają tu swoje muzea: Jan Kasprowicz – na Harendzie, Kornel Makuszyński – w willi „Opolanka”, Karol Szymanowski w „Atmie”. Komplety widzów gromadzą spektakle Teatru im. Witkacego. Są tu liczne galerie, wśród nich słynnego Władysława Hasiora.
Każdego roku odbywa się w okolicy wiele festiwali, choćby Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, największa i najstarsza impreza folklorystyczna w Polsce.
Bo górale z dobrej zabawy i poczucia humoru słyną, a przy tym to ludzie dzielni, honorowi i wierni tradycji.
PLACES WORTH YOUR TIME