A Super Park!

0

angielski

 It has been decided that one of the most fascinating parts of Kraków should be developed, namely Zakrzówek, a beautiful green area whose main attraction is a large body of water surrounded by tall limestone rocks. This body of water was created in 1990 when a former quarry was flooded to create a reservoir. Interestingly, Karol Wojtyla, later Pope John Paul II, worked in the quarry during World War II.
The Zakrzówek Reservoir is already a great attraction, mainly for divers as the clear water allows them to reach considerable depths. However, unfortunately the banks have been neglected over many years and, therefore, bathing has long been prohibited. Now, after a competition was held by the city to determine the development design for this area of 62 hectares, everything is going to change.
A panel of judges selected the best designs, after which the local residents decided in an online vote which would be become the basis for the actual construction design. Once this has been implemented, in the next 2-3 years, the residents of the city and tourists alike will be able to enjoy this large park, a park located among huge housing estates, close to the recently built modern campus of the Jagiellonian University, yet linked by an efficient transport system to the historic city centre. (b)

polski
Będzie superpark!

Kraków zdecydował się na zagospodarowanie jednego ze swych najciekawszych fragmentów. Chodzi o Zakrzówek, piękne zielone miejsce, którego główną atrakcją jest duży zbiornik wodny otoczony wysokimi na kilkadziesiąt metrów wapiennymi skałami. Zbiornik powstał gdy w 1990 roku zalany został dawny kamieniołom. Przy wydobyciu wapienia pracował tam podczas II wojny światowej m.in. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
Zalew na Zakrzówku to wielka atrakcja, dzisiaj przede wszystkim dla nurków. Przejrzysta woda umożliwia im penetrację dna zbiornika. Jego brzegi niestety przez lata były zaniedbane, a kąpiel zabroniona. Teraz ma się to zmienić. Miasto przeprowadziło konkurs architektoniczny na projekt zagospodarowanie tego liczącego 62 hektary terenu.
Komisja konkursowa wybrała kilka najlepszych projektów, a mieszkańcy w internetowym głosowaniu ten z nich, który zostanie skierowany do realizacji. Na jego podstawie przygotowywany jest projekt budowlany. Po jego realizacji, która ma się zakończyć w ciągu najbliższych 2-3 lat, mieszkańcy miasta i turyści zyskają duży park położony wśród dużych osiedli mieszkaniowych, blisko najnowszego i najnowocześniejszego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a równocześnie dobrze skomunikowany z historycznym centrum.

niemiecki

Krakau hat beschlossen, eines seiner interessantesten Stadtteile zu bewirtschaften. Es geht um Zakrzówek, den schönen grünen Ort, dessen Hauptattraktion ein großes Wasserbecken, umgeben von -zig Meter hohen Kalkfelsen, ist. Das Wasserbecken entstand, als 1990 der ehemalige Steinbruch überflutet wurde. Beim Abbau des Kalksteins hatte dort während des 2. Weltkriegs u.a. auch Karol Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II., gearbeitet.
PLACES WORTH YOUR TIME