Adriatic epopee. Ivan Meštrović

0

The ICC invites to the exhibition

The great sculptor Auguste Rodin considered him his artistic follower, Jerzy Stempowski called him “the second Phidias”, while his contemporaries compared him to Michelangelo himself. From July 25 the ICC Gallery in Krakow will host the first Polish exhibition of the genius Adriatic sculptor Ivan Meštrović (1883–1962), the greatest Croatian artist of the 20th century.
The ingenious sculptor from Dalmatia was the first artist to have a solo exhibition organised at the Metropolitan Museum of Modern Art in New York during his lifetime. Meštrović’s significance for his native land is manifested in that a reproduction of one of his iconic sculptures adorns the Croatian passport. Meštrović sculpted the busts of politicians, folk heroes, he designed mausoleums and large objects of architecture. In the first half of the 20th century he was considered the genius of monumental sculpture. In a unique way, he combined architecture and urban planning.
The exhibition is the first Polish show of Meštrović’s work as well as the first show of Croatian art of this stature. The exhibition is organised in collaboration with Muzeji Ivana Meštrovicia: Galerija Meštrović in Split and Atelijer Meštrović in Zagreb.

 
Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović

MCK zaprasza na wystawę

Wielki Auguste Rodin dostrzegał w nim swojego artystycznego kontynuatora, Jerzy Stempowski nazywał „drugim Fidiaszem”, a inni współcześni porównywali z samym Michałem Aniołem. Od 25 lipca w Galerii MCK w Krakowie prezentowane będą po raz pierwszy w Polsce prace genialnego rzeźbiarza znad Adriatyku – Ivana Meštrovića (1883-1962), największego chorwackiego artysty XX wieku.
Genialny rzeźbiarz z Dalmacji był pierwszym artystą, któremu za życia zorganizowano indywidualną wystawą w Metropolitan Museum of Modern Art w Nowym Jorku. O znaczeniu Meštrovića dla rodaków świadczy choćby to, że reprodukcja jednej z jego ikonicznych rzeźb znalazła się w chorwackim paszporcie. Rzeźbił popiersia polityków, bohaterów ludowych, projektował mauzolea i wielkie realizacje architektoniczne. W I połowie XX wieku uchodził za geniusza rzeźby monumentalnej. W wyjątkowy sposób łączył ją z architekturą i urbanistyką.
Adriatycka epopeja to pierwsza w Polsce prezentacja prac Meštrovicia, a zarazem sztuki chorwackiej najwyższej klasy. Wystawa przygotowywana we współpracy z Muzeji Ivana Meštrovicia: Galerija Meštrović w Splicie i Atelijer Meštrović w Zagrzebiu.

PLACES WORTH YOUR TIME