APTEKA POD ORŁEM FILM DOK. O APTECE W KRAKOWSKIM GETCIE.

0

FUNDACJA JUDAICA

Centrum Kultury Żydowskiej

1993-2023

  1. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA KRAKOWSKIEGO

Apteka pod Orłem
 film dokumentalny o aptece Tadeusza Pankiewicza
w krakowskim Getcie, w reżyserii Krzysztofa Miklaszewskiego
2006 r., 44 min.

Dr Ryszard Ores opowiada

film dokumentalny w reżyserii Michała Fajbusiewicza
1994 r., 30 min.

CZWARTEK 9 MARCA, 2023 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME