ąsiedztwo, czyli Romowie w Nowej ucie – spotkanie w MCK, 2 marca 2023

0

„Sąsiedztwo, czyli Romowie w Nowej Hucie”  – spotkanie w Międzynarodowym Centrum Kultury, 2 marca 2023 r.

 

Od początków istnienia Nowej Huty Romowie są z nią silnie związani. Nie tylko w niej mieszkają. Budowali ją, jednak niewiele osób o tym dzisiaj pamięta. 

 

Oprócz Polaków, także Grecy, Macedończycy, czy Ukraińcy współtworzyli społeczność zasiedlającą ten wielki socjalistyczny projekt. Nowa Huta stała się miejscem styku odmiennych tradycji. Dlaczego Romowie zdecydowali się porzucić karpacką przestrzeń i przybyć do miasta? Co zastali? Co stało się z miejscami, gdzie od pokoleń mieszkali ich przodkowie? 

 

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza do wspólnego namysłu nad efektami tego wielkiego projektu modernizacyjnego, nad związanymi z nim ludźmi, nad obietnicą nowego początku. Z dr. Jarosławem Klasiem oraz Moniką Szewczyk będzie rozmawiać Katarzyna Kubisiowska. 

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 2 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w sali „Pod Kruki”  Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25. Wydarzenie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy i transmitowane na profilu MCK na Facebooku. Jest ono częścią programu towarzyszącego wystawie „Wędrujące obrazy. Małgorzata Mirga-Tas„, prezentowanej w Galerii MCK do 19 marca 2023.   

 

dr Jarosław Klaś – kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury. Doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Członek Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK, Forum Kraków, Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU oraz Rady Muzeum Armii Krajowej. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i uczelniami. Pomysłodawca i koordynator licznych projektów dotyczących Nowej Huty. Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

 

Monika Szewczyk – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Zainteresowania badawcze dotyczą migracji Romów, zagadnień mniejszości narodowych i etnicznych, także roli historii mówionej w polityce tożsamości. Działa na rzecz zachowania kultury, tradycji, przekazów ustnych, w tym języka romskiego jako nośnika niematerialnego dziedzictwa kulturowego Romów. Autorka publikacji „O Romach w Nowej Hucie słów kilka”, filmu dokumentalnego „Byli kowale, byli…”. Współautorka książki „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów”, „Raportu Krakowscy Romowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

 

Katarzyna Kubisiowska – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”. Autorka książek

biograficznych, m.in. o Jerzym Pilchu, Danucie Szaflarskiej i Jerzym Vetulanim.

 

Międzynarodowe Centrum Kultury realizuje przedsięwzięcie grantowe „Usłysz MCK. Dostosowanie siedziby i oferty instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu”. Jest ono finansowane ze środków projektu PFRON „Kultura bez barier”.

 

PLACES WORTH YOUR TIME