Bądźcie świadkami miłosierdzia

0

Rozmowa z ks. Aleksandrem Wójtowiczem, wicerektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

w Krakowie-Łagiewnikach

 

Łagiewniki to dzisiaj wielki kompleks sakralny. Jakie są jego symboliczne „warstwy”?

Zacznijmy jednak od tej widzialnej warstwy… Kaplica św. Józefa z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny stanowi część neogotyckiego zespołu klasztornego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który został wzniesiony w pod koniec XIX wieku. We wnętrzu kaplicy znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji siostry Faustyny przez malarza Adolfa Hyłę jako dziękczynienie Bogu za ocalenie z zawieruchy wojennej jego rodziny. Obraz szybko zasłynął łaskami, a jego kopie rozeszły się po świecie. W kaplicy klasztornej poniżej obrazu Hyły znajduje się grób św. Siostry Faustyny.

Dynamiczny rozwój kultu Bożego miłosierdzia sprawił, iż zaistniała potrzeba rozbudowy Sanktuarium. Takie pragnienie wyrażał nade wszystko św. Jan Paweł II, dlatego też ks. Kard. Franciszek Macharski powołał fundację, która przystąpiła do zbierania funduszy na cel budowy. Główny projekt nowej części sanktuarium wykonał  architekt Witold Cęckiewicz. W rekordowym czasie w ciągu niecałych trzech lat powstała Bazylika, którą mógł konsekrować św. Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku.  W skład nowej części Sanktuarium wchodzi bazylika Bożego Miłosierdzia. Ta dwupoziomowa, elipsoidalna w planie świątynia może pomieścić 5000 osób. Nad budynkiem góruje 77-metrowa wieża widokowa. Obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca postmodernistyczna kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W dolnym poziomie kościoła znajduje się pięć kaplic międzynarodowych, które są darem poszczególnych kościołów: włoska, słowacka, niemiecka, węgierska i grekokatolicka. Poszukując tę najgłębszej duchowej warstwy Sanktuarium trzeba nam sięgnąć do postawy i słów św. Jana Pawła, który w czasie okupacji niemieckiej jako student  tutaj  szukał oparcia i nadziei w świecie rozdartym przez totalitaryzmy uwłaczające godności człowieka. Tak i teraz na przełomie tysiącleci będąc świadkiem tak wielu cierpień niewinnych ludzi, wojen, konfliktów zbrojnych wskazał ludzkości jasny program na trzecie tysiąclecie wiary! Boże Miłosierdzie! I mówił: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga,” Cuda i łaski Bożego miłosierdzia dokonują się na tym świętym miejscu nieustannie! Półtora miliona pielgrzymów ma możliwość doświadczyć przebaczenia grzechów, ukojenia, umocnienia na dalszą przyszłość.

Czy płynące z Łagiewnik przesłanie jest czytelne w świecie?

Św. Jan Paweł II mówił: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (…) Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. To się dokonuje nieustannie. Pielgrzymi z ponad 100 krajów świata: z Filipin, Singapuru, przez Australię, USA, Sri Lankę, kraje Europy zachodniej, Italii, Francji, Hiszpanii, pielgrzymi języka angielskiego, hiszpańskiego, także niemieckiego! Tak przemienieni i umocnieni darami Bożego Miłosierdzia przez konkretne czyny, życzliwe słowa i ufną modlitwę zmieniają świat i zapalają innych do miłosierdzia wobec sióstr i braci!

Jakie znaczenie Łagiewniki mają w życiu religijnym Krakowa

Krakowianie przybywają tu całymi rodzinami. Czynią to bardzo często w niedzielę, którą pragną przeżyć właśnie tutaj, korzystając także z Domu duszpasterskiego, szczególnie z kawiarni czy z restauracji. Doskonale wiedza, że jest tu jedyne w Krakowie miejsce, gdzie trwa nieustanna modlitwa o Boże miłosierdzie dla całego świata w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Tutaj też przez cały dzień sprawowany jest sakrament Bożego miłosierdzia – spowiedź święta!

PLACES WORTH YOUR TIME