BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

Bruno Schulz (1892-1942)
125 rocznica urodzin, 75 rocznica śmierci

WYKŁAD
PROF. JERZEGO JARZĘBSKIEGO
(UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI)

ŚRODA, 22 LISTOPADA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME