BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

INSTYTUT CERVANTESA W KRAKOWIE
Realizm magiczny
wernisaż wystawy fotograficznej
Piotra Kłoska
inspirowanej książką Sto lat samotności
Gabriela Garci Marqueza
WTOREK, 28 LISTOPADA, 2017 r., godz. 18.00

Pamięci Sulamitki.
Zuzanna Ginczanka i jej twórczość (1917-1944)
wykład
Prof. Wojciecha Ligęzy (Uniwersytet Jagielloński)
CZWARTEK, 30 LISTOPADA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME