BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska
Aukcja książek (121)
organizowana od 25 lat przez
Antykwariat RARA AVIS
(www. raraavis.krakow.pl)

SOBOTA, 21 PAŹDZIERNIKA, 2017 r., godz. 11.00

PLACES WORTH YOUR TIME