BAJIT CHADASZ Spotkania z Kulturą Żydowską Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Rafael F. SCHARF

(1914-2003)

in Memoriam

Pokaz archiwaliów z udziałem R.F. Scharfa

PONIEDZIAŁEK, 17 WRZEŚNIA, 2018 r., godz. 18.00

CZWARTEK, 20 WRZEŚNIA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME