Bawół Square in Kazimierz

0

angielski

 The present Bawół Square (plac Bawół) adjacent to the Old Synagogue in Kazimierz was once a village that was mentioned as early as the thirteenth century. Its centre, called ‘nawsie’, was located where Szeroka Street is today. The village is believed to have belonged either to a knight named Wawrzyniec (Lawrence), a member of the Gryfit family, or the Church, but this is difficult to determine as the owners often changed. Eventually, however, it was purchased by King Casimir the Great (Kazimierz Wielki) who founded the town of Kazimierz, a town which competed in those days with the city of Kraków. According to certain research or perhaps suppositions, the king also wanted to found what is now the Jagiellonian University there, but it was eventually established elsewhere in Kraków in 1364. However, in reality there is little or no evidence of this, although it is certain that Bawół was incorporated into Kazimierz by the king, possibly even in order to build the university. As yet no detailed archaeological research that could confirm or deny the possible construction of a Studium Generale has been conducted.
However, there did use to be a church (originally wooden) dedicated to St. Lawrence in the area. After the destruction of the first church, it was rebuilt as a brick building that functioned as a parish church. However, when the Church of Corpus Christi, which still exists, was constructed, this took over as the parish church of Kazimierz. The Church of St. Wawrzyniec (Lawrence), which was destroyed during the so-called Swedish Deluge, that is the Swedish invasions in the seventeenth and eighteenth centuries, was finally demolished at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries and the surrounding cemetery was closed.
One of the most important streets in the district of Kazimierz, a street which runs from Bawół Square to the west and on which historic nineteenth century industrial buildings still stand, is named after St. Wawrzyniec (Lawrence). The former tram depot that houses the Museum of Urban Engineering was established in 1998.
The old, historic Bawół Square is now only a small hideaway behind the Museum of the Old Synagogue, a relic of the past, squeezed between old houses and fragments of the wall surrounding the old town of Kazimierz the Great. (Z. Łuczyńska)

polski
Plac Bawół na Kazimierzu

Obecny Plac Bawół sąsiadujący ze Starą Synagogą, był wsią wzmiankowaną w XIII wieku. Jej centrum zwane „nawsie” stanowiła obecna ulica Szeroka. Wieś prawdopodobnie stanowiła własność rycerza Wawrzyńca, rodu Gryfitów, lub kościoła – bo często zmieniali się jej właściciele. Ostatecznie została zakupiona przez króla Kazimierza Wielkiego, który założył konkurencyjne dla Krakowa, miasto Kazimierz. Według niektórych badań i przypuszczeń, król chciał także tutaj założyć obecny Uniwersytet Jagielloński powołany w roku 1364. Nie znaleziono na to dowodów, ale wiadomo, że Bawół został przez króla włączony do Kazimierza. Być może w celu budowy uczelni. Nigdy jednak nie przeprowadzono dokładniejszych badań archeologicznych mogących potwierdzić, bądź zaprzeczyć, odnośnie ewentualnej budowy Studium Generale.
Na tym terenie powstał kościół/początkowo drewniany/pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Po zniszczeniu odbudowany jako murowany, był kościołem parafialnym. Jednakże po wybudowaniu do dziś istniejącego, kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała który przejął funkcję fary kazimierskiej, kościół św. Wawrzyńca dodatkowo zdewastowany podczas tzw. „potopu” czyli najazdów szwedzkich w XVII i XVIII wieku, został ostatecznie zburzony a otaczający go cmentarz zlikwidowany, na przełomie XVIII i XIX wieku.
Nadal jednak imię św. Wawrzyńca nosi istniejąca, ważna ulica dzielnicy Kazimierz biegnąca od Placu Bawół w kierunku zachodnim na której znajdują się XIX wieczne zabytkowe budynki przemysłowe. W dawnej zajezdni tramwajowej znajduje się obecnie siedziba utworzonego w roku 1998 Muzeum Inżynierii Miejskiej.
Dawny, historyczny Plac Bawół, jest obecnie tylko niedużym zakątkiem znajdującym się po południowej stronie Muzeum Stara Synagoga. Można na nim jednak znaleźć relikt przeszłości, wciśnięty między kamieniczkami fragment starego muru otaczającego dawne miasto, Kazimierza Wielkiego.

niemiecki
Plac Bawół in Kazimierz

Der kleine Platz, der Bawół genannt wird und heutzutage südlich an das Museum Alte Synagoge angrenzt, ist Teil eines Dorfes aus dem 13. Jh. mit einem Zentrum, das zuerst als „nawsie“ („im Dorf“), später dann als Platz Bawół bezeichnet wurde. Seine Besitzer wechselten häufig. Die Dokumente sprechen u.a. von einem Ritter Wawrzyniec (Lorenz), von Kirchengütern oder vom Geschlecht der Greifen. Auf dem Platz Bawół stand auch die Hl. Lorenz-Kirche, die nach erheblichen Beschädigungen um die Wende vom 17. zum 18. Jh. abgerissen wurde. Die Funktion als Gemeindekirche, die sie gehabt hatte, übernahm das neu erbaute Gotteshaus – die Fronleichnamskirche. Es bestehen gewisse Indizien, dass König Kasimir der Große an diesem Ort mit dem Aufbau eines Studium Generale (heute Jagiellonen-Universität) begann, allerdings wurde diese Tatsache durch keine Forschung nachgewiesen.
Nach wie vor existiert jedoch in der Nähe des Platzes die Straße ul. św. Wawrzyńca, in der sich wertvolle Industriedenkmäler sowie das interessante Museum des städtischen Ingenieurwesens befinden.
PLACES WORTH YOUR TIME