CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

0

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego  minął kolejny semestr,  w trakcie którego każdy z naszych studentów:

uczył się języka polskiego w klasie i w przestrzeni miasta,

• mógł poszerzać swoją wiedzę na dodatkowych wykładach z historii i kultury Polski lub gramatyki,

• spotkał wielu nowych przyjaciół z całego świata,

• zwiedził zakątki miasta, także te mniej popularne wśród turystów, a lubiane przez Krakowian,

• spróbował tradycyjnych  polskich smaków,

• mógł poznać swoją przyszłość  w trakcie andrzejkowych wróżb,

• poznał polskie tradycje bożonarodzeniowe,

• i pojechał na wycieczkę do Zakopanego…

Po kolejną dawkę przygód i wyzwań językowych w stolicy polskiej kultury i na najstarszym polskim Uniwersytecie zapraszamy na nasze następne programy:

• Szkołę Letnią języka i kultury polskiej dla dorosłych w lipcu i sierpniu,

• wakacyjny obóz dla młodzieży  (13-17 lat) w lipcu/sierpniu,

• dwutygodniowe kursy języka polskiego w lutym i we wrześniu,

• kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży,

• kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm,

• lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego, kursy internetowe).

Another semester has passed at the Jagiellonian University’s Center for Polish Language and Culture in the World, during which time each of our students…

• studied the Polish language in the classroom and around the city,

• could broaden his or her knowledge through additional lectures on Polish history and culture or grammar,

• met many new friends from all over the world,

• visited various locations around the city, including those less popular with tourists, but appreciated by Krakovians,

• tried traditional Polish foods,

• was able to see his or her future during the “St. Andrew’s” fortune telling,

• experienced Polish Christmas traditions,

• and went on a trip to Zakopane…

For another dose of adventure and language experiences in the capital

of Polish culture and in the oldest Polish university, we welcome people

to join our upcoming programs:

• The Summer School for Polish Language and Culture for adults in July and August,

• the vacation course for youth (aged 13-17) in July/August,

• the two-week Polish language courses offered in February and September,

• the semester courses for adults and youth,

• courses that can be made-to-order for schools, institutions, and companies,

• individual lessons (i.a.: specialized topics in the Polish language, and internet courses).

PLACES WORTH YOUR TIME