Chorwaccy humaniści w renesansowym Krakowie

0

Spotkanie z dr. hab. Maciejem Czerwińskim i dr. Zvonimirem Milanoviciem

19 października (czwartek), godz. 18.00

Międzynarodowe Centrum Kultury

Wstęp wolny

MCK zaprasza 19 października na kolejne spotkanie w ramach programu towarzyszącego wystawie Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović z udziałem dr. hab. Maciejem Czerwińskim i dr. Zvonimirem Milanoviciem. Tym razem odbędziemy podróż w czasie do renesansowego Krakowa, tematem spotkania będą bowiem chorwacko-polskie relacje kulturalne w XV i XVI wieku. Podczas panowania dynastii Jagiellonów Kraków stał się jednym z największych europejskich centrów kulturalnych. A ponieważ królowie tejże dynastii sprawowali władzę także w Królestwie Węgiersko – Chorwackim, wielu duchownych, humanistów, przyszłych urzędników państwowych i dyplomatów z Chorwacji studiowało na Akademii Krakowskiej, a większość z nich zajmowała ważne stanowiska na dworze i na najwyższych szczeblach Kościoła Katolickiego.

Po spotkaniu zapraszamy na otwarcie wystawy Chorwacki Sabor i saborowanie na przestrzeni wieków, która powstała z okazji 25. rocznicy utworzenia suwerennej i niepodległej Republiki Chorwacji. Wystawa, która została przygotowana przy współpracy Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie z Chorwackim Instytutem Historycznym i Chorwackim Saborem, składa się z 15 ilustrowanych, dwujęzycznych (polski i chorwacki) plakatów, na których zaprezentowano ciągłość tradycji parlamentarnej Chorwatów. To właśnie Sabor był dla Chorwatów podstawą i źródłem statusu państwowo-prawnego we wspólnotach wielonarodowych, w których uczestniczyli przez tysiąclecie, aż do samego powstania niepodległego i niezawisłego państwa. Część plakatów poświęcona jest państwowo-prawnym oraz dynastycznym związkom Polaków i Chorwatów. Wystaw została otwarta po raz pierwszy 19 października 2016 r. w Sejmie RP. Wystawę otworzyli J.E. Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, J.E. Andrea Bekić, Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce oraz poseł Tomasz Głogowski, przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej.

dr hab. Maciej Czerwiński – filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się językami, kulturami i literaturami byłej Jugosławii, a także pograniczem teorii języka i literatury, w tym problematyką dyskursu historycznego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych, a następnie habilitację. Część studiów doktoranckich odbył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale w USA, gdzie pełnił funkcję Visiting Assistant Researcher (2003). Był stypendystą Imre Kertesz Koleg w Jenie (2015). Jest autorem kilku książek opublikowanych w Polsce i Chorwacji, a także wielu artykułów i esejów, które publikował w „Studiach z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, „Pamiętniku Literackim”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Stylistyce” oraz w licznych czasopismach południowosłowiańskich. Publicystykę i krytykę literacką zamieszczał w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” i „Herito”. Współredagował dwujęzyczny reprint albumu z 1881 r. Kraków Zagrzebiowi (2011) oraz tomy poświęcone postaci biskupa Josipa Juraja Strossmayera i związkom polsko-chorwackim. Jest członkiem redakcji chorwackiego czasopisma filologicznego „Fluminesia”.

dr Zwonimir Milanović – filolog, slawista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat związków polskiego i chorwackiego humanizmu w dobie renesansu obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2013 roku. Wykładowca Uniwersytetu w Puli, stypendysta programu Thesaurus Poloniae.

Tekst i foto: Międzynarodowe Centrum Kultury

PLACES WORTH YOUR TIME