Cyclotron and Solaris

0

angielski

 These two pieces of research equipment are the most perspicuous examples of the technological progress, which Polish science has undergone in recent years. It concerns a cyclotron installed at the PAN Institute of Nuclear Physics and a synchrotron, whose construction near the third, newest campus of the Jagiellonian University on the right bank of the Vistula is about to be completed.
Cyclotron Proteus C -235 is the heart of the belonging to the PAN Insititute of Nuclear Physics (IFJ) – Cyclotron Centre Bronowice. Transporting the 240 tons weighing machine, which was constructed by a Belgian company, was a very spectacular logistic action. The cyclotron is mainly used in research in the field of nuclear and medical physics and radiobiology. This one, however, will also be used for radiation therapy. The possibility of an extremely precise control of a beam of protons has already been used in the IFJ to treat cancers of the eye. The completion of the gantry arm for the Proteus cyclotron will allow the use of proton therapy in the treatment of tumors located anywhere in the human body.
What is happening next to the third campus of the Jagiellonian is unique not only for Poland, but for the whole of Central-Eastern Europe. The first in this part of the world synchrotron, which is a device for generating electromagnetic radiation, is being constructed there. Thanks to its range – from infrared to X-ray radiation – it will be possible to ‘look into’ the different types of matter. And it makes it a research tool for physicists, biologists, physicians, pharmacologists and geologists.
The complex of huge facilities, where the synchrotron will be located, has been practically completed. At present, a complicated process of equipping them with scientific instruments is taking place. The synchrotron is called ‘Solaris’, after the title of a novel by Stanislaw Lem, who lived and wrote in Kraków and is one of the most famous and widely read authors of science fiction in the world. The device is being constructed at the expense of more than 150 million PLN in a close cooperation with the University of Lund (Sweden), where an identical system is in the course of construction. The synchrotron should be available to research teams next year and in Kraków great hopes are connected with its launching. Firstly, because it will be the most powerful machine in this research centre and, apart from this, using such a device in research brought to its authors three Nobel Prizes.

polski
Cyklotron i Solaris

Te dwa urządzenia badawcze są najdobitniejszymi przykładami postępu technologicznego, jaki przeszła w ostatnich latach polska nauka. Chodzi i cyklotron zainstalowany w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN i synchrotron, którego budowa w sąsiedztwie trzeciego, najnowszego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego dobiega końca na prawym brzegu Wisły.
Cyklotron Proteus C-235 to serce Centrum Cyklotronowego Bronowice należącego do IFJ PAN. Maszyna skonstruowana została przez belgijską firmę. Transport urządzenia ważącego 240 ton był bardzo spektakularną akcją logistyczną. Cyklotron służy do badań z zakresu fizyki jądrowej i medycznej oraz radiobiologii. Będzie jednak stosowany także do radioterapii. Możliwości niezwykle precyzyjnego sterowania wiązką protonów wykorzystywane były już w IFJ do leczenia nowotworów oka. Ukończenie ramienia gantry do cyklotronu Proteus pozwoli na stosowanie terapii protonowej w leczeniu nowotworów umiejscowionych w dowolnym miejscu organizmu człowieka.
To, co dzieje się obecnie w sąsiedztwie III kampusu UJ jest unikatowe nie tylko w skali Polski, ale całej Europy środkowo wschodniej. Powstaje tam pierwszy w tej części świata synchrotron,czyli urządzenie służącego do generowania promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki jego zakresowi – od podczerwieni do promieniowania roentgenowskiego – będą mogli „zajrzeć” w głąb różnych rodzajów materii. A to sprawia, że stanie się narzędziem badawczym dla fizyków, biologów, medyków, farmakologów i geologów.
Zespół potężnych obiektów, w których znajdzie się synchrotron, został już praktycznie ukończony. Teraz trwa skomplikowany proces wyposażenia ich w aparaturę naukową. Synchrotron nazwany został „Solaris”. Nazwa pochodzi od tytułu powieści Stanisława Lema, jednego z najbardziej znanych i poczytnych autorów literatury science fiction w świecie, który tworzył w Krakowie. Urządzenie powstaje kosztem ponad 150 mln i ścisłej współpracy z uniwersytetem w Lund (Szwecja), gdzie równoległe budowane jest identyczne urządzenie. Synchrotron już w przyszłym roku powinien być do dyspozycji zespołów badawczych.  Z jego uruchomieniem wiązane są w Krakowie wielkie nadzieje. Bo po pierwsze będzie on najpotężniejszym narzędziem w tym ośrodku naukowym, a poz tym badania przy użyciu takiego urządzenia przyniosły ich autorom już trzy nagrody Nobla.
PLACES WORTH YOUR TIME