Debata „Dziedzictwo ma wartość dla miasta!”, 28 czerwca 2022 r.

0

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają 28 czerwca 2022 r . podczas Światowego Forum Miejskiego na dyskusję panelową pt. „Dziedzictwo ma wartość dla miasta! Dlaczego dziedzictwo kulturowe jest ważne dla zrównoważonego rozwoju miast? – doświadczenia i wyzwania z perspektywy Polski”.

 

Lata 70. XX wieku odsłoniły słabości dotychczasowych modeli rozwoju i przyniosły konieczność rewizji dotychczasowego podejścia do przemian. Ostro zarysował się konflikt między koncepcją „nieskończonego wzrostu” a problemem kurczących się zasobów naturalnych. Wtedy też rozpoczęła się debata nad koniecznością prowadzenia transformacji w sposób zrównoważony.

 

Koncepcja dziedzictwa kulturowego ściśle wpisuje się w istotę zrównoważonego rozwoju. Wymaga ona korzystania z zasobów odziedziczonych z przeszłości w sposób odpowiedzialny, nie pomniejszając ich wartości. Prawidłowo prowadzona ochrona dziedzictwa sprzyja zachowaniu ciągłości miejsca, jego charakteru i specyfiki, jest niezwykle istotna dla formowania poczucia tożsamości i związków z miejscem zamieszkania. 

Żywiołowe przemiany cywilizacyjne w miastach wymagają nowego, całościowego spojrzenia na przestrzeń miejską. Taka perspektywa pozwala zintegrować elementy kulturowe, społeczne, tożsamościowe, historyczne i artystyczne. Tymczasem ani ochrona dziedzictwa, ani wykorzystanie jego potencjału dla tworzenia podstaw dla zrównoważonego rozwoju miast, nie są stałym elementem polityk miejskich. 

 

W dyskusji udział wezmą: 

 

dr hab. Monika Bogdanowska – Narodowy Instytut Dziedzictwa
Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
dr Joanna Sanetra-Szeliga – Międzynarodowe Centrum Kultury/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. arch. Piotr Gerber – Europa Nostra, Politechnika Wrocławska

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz – Uniwersytet Jagielloński

 

Wprowadzenie:

dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Moderator:
dr Michał Wiśniewski  – Międzynarodowe Centrum Kultury/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Podczas debaty ekspertki i eksperci odpowiedzą na pytania: jakie ograniczenia i jakie szanse daje dziedzictwo w realizacji celów zrównoważonego rozwoju miast? Czego można się nauczyć przyglądając polskim przykładom zarządzania dziedzictwem w miastach? Jakie wyzwania stoją przed Polską w integrowaniu dziedzictwa i celów zrównoważonego rozwoju?

 

Kiedy: 28 czerwca 2022, godz. 14.15-15.45

Miejsce: Światowe Forum Miejskie w Katowicach, Pawilon Polski na WUF11, Strefa Urban EXPO 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja (aktywna do 25 czerwca).

 

PLACES WORTH YOUR TIME