Debata Śródmieście Krakowa – miasto bez mieszczan?

0

Paneliści: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (UEK) i dr Andrzej Siwek (UJ).

Prowadzący: Jacek Salwiński, zastępca dyrektora Muzeum Krakowa

9 IV 2019 r. o godz. 18.00, Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad Śródmieście Krakowa, a w szczególności sam Rynek Główny i jego okolice, a także Kazimierz ulegają ciągłym przeobrażeniom. Sama przestrzeń urbanistyczna nie uległa zasadniczej zmianie; chociaż w niektórych przypadkach to, co przekształcono i przekształca się dziś, budzi niekiedy skrajne reakcje. O wiele głębsze zmiany zaszły pośród mieszkańców i użytkowników centrum Krakowa. Rosnąca ilość turystów; a także rozmaite przedsiębiorstwa wyparły pierwotnych lub osiadłych po 1945 roku mieszkańców do dalszych dzielnic, a ci, którzy zostali borykają się z rozmaitymi problemami, jak np. uciążliwym hałasem w dzień i w nocy.  Rynek Główny, który w swojej idei placu miejskiego miał jednoczyć mieszczan, stał się miejscem zdominowanym przez turystykę. Czy śródmieście Krakowa ma swoich mieszczan? Ilu ich jest, kim oni są, z jakimi problemami się borykają? Czy zmiany zachodzące w przestrzeni ścisłego centrum jest to zjawisko typowo krakowskie, czy różni się od problemów wielu dużych miast w Polsce i zagranicą?

Dyskutować będą dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (UEK) i dr Andrzej Siwek (UJ). Debatę poprowadzi Jacek Salwiński, zastępca dyrektora Muzeum Krakowa.

 

PLACES WORTH YOUR TIME