DR LESZEK ALLERHAND – 5. ROCZNICA ŚMIERCI, CZWARTEK 13 KWIETNIA, GODZ. 18.00

0

30 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2023

30 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2023

Dr Leszek Allerhand

(1931-2018)

wieczór wspomnień w 5. rocznicę

śmierci Dra Allerhanda

CZWARTEK, 13 kwietnia, godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME