Ferie zimowe 2023 w NCK- Role na stole

0

ROLE NA STOLE 

 

Nowohuckie Centrum Kultury w ramach oferty zajęć podczas tegorocznych ferii zimowych przygotowało dla dzieci wyjątkowe warsztaty.  

W ramach warsztatów uczestnicy pod okiem Instruktorów stworzą samodzielnie dzieła sztuki w podziale na specjalistyczne role. Działalność artystyczną potraktowaliśmy jako punkt wyjścia do nauki interakcji, komunikacji i realizacji wspólnych projektów – zapowiada Michał Zabłocki, autor projektu.

Centralnym punktem warsztatów jest stół, przy którym siedzą i w oparciu o który realizują swoje działania Uczestnicy. W każdej grupie obecny jest jeden Prowadzący. Wszystkie inne role rozdzielane są wśród Uczestników. Warsztaty realizujemy w grupach 6-12 osobowych. W trakcie działań Prowadzący kierują się kilkoma podstawowymi ZASADAMI, które starają się zachować, a jednocześnie kształtować. 

 

Program: 

 

LITERATURA 

30 stycznia (poniedziałek), g. 10.00-13.00, sala 008

Zadaniem grupy jest napisanie wiersza wolnego lub też „białego” bez rymów i wyraźnego metrum.  

prowadzenie – Michał Zabłocki

wstęp wolny

Zadaniem grupy jest napisanie wiersza wolnego lub też „białego” bez rymów i wyraźnego metrum. 1) Najpierw Prowadzący objaśnia zasady działania. 2) Grupa wyłania Moderatora. (Wszystkie wybory dokonują się przez zgłoszenie. Jeśli jest jedno zgłoszenie – zgłaszający się obejmuje daną funkcję. Jeśli jest kilka zgłoszeń – grupa w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru. Jeśli nikt się nie zgłosi, wyboru dokonuje się dowolną metodą losowania). Wybrany moderator jest odpowiedzialny za ostateczny kształt wiersza, ale nie może wymyślać ani proponować żadnych wersów. 3) Po wyborze Moderatora, grupa przystępuje do pisania wiersza, a rola Prowadzącego ogranicza się do pilotowania całego procesu. W pierwszym kroku wszyscy członkowie grupy wysuwają kolejno propozycje tytułu, zapisując je czytelnie na dużych kartkach. 4) Po zebraniu wszystkich kartek, Moderator odczytuje je i uwzględniając opinie grupy, wybiera najciekawszą propozycję, po czym układa ją u szczytu stołu. Od tej chwili wszyscy piszą już wiersz pod wybranym tytułem. 5) Za pośrednictwem tego samego mechanizmu członkowie grupy proponują kolejno pierwszy wers. Moderator wraz z pozostałymi Uczestnikami dokonuje wyboru i układa kartkę z pierwszym wersem pod tytułem. W ten sam sposób proponowane i wybierane są kolejne wersy. Moderator może z autorami kolejnych wersów, wobec wszystkich członków grupy, negocjować zmiany w treści. 6) Długość wiersza dyktuje upływający czas. Moderator i pozostali uczestnicy tak sterują treścią wiersza, żeby skończyć go sensownie o określonej godzinie. 

 

ARCHITEKTURA 

1 lutego (środa), g. 10.00-13.00, sala 008

Zadaniem grupy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu dzielnicy mieszkaniowej z ciągami komunikacyjnymi.  

prowadzenie – Marcin Buczek-Pałczyński

wstęp wolny

Zadaniem grupy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu dzielnicy mieszkaniowej z ciągami komunikacyjnymi. 1) Stół jest przykryty białą planszą umożliwiającą rysowanie po niej zmazywalnymi pisakami. Uczestnicy mają do dyspozycji dużą ilość klocków DUPLO. 2) Prowadzący rozdziela role: Głównego Architekta Miasta, Projektantów ciągów komunikacyjnych – Dróg, Parkingów i Chodników, oraz Rzeczników: Infrastruktury Rozrywkowej, Handlowej, Sakralnej, Edukacyjnej itp. 3) Wszyscy specjaliści zgłaszają swoje zapotrzebowanie: Liczbę sklepów, przedszkoli, szkół, teatrów, kin itp. Główny Architekt zapisuje to na wspólnej liście. 4) Uczestnicy wspólnie decydują, jaką dzielnicę grupa zaplanuje: czy będzie to centrum miasta, czy dzielnica mieszkaniowa, jednorodzinna, czy złożona z budynków wielokondygnacyjnych. 5) Architekt ciągów komunikacyjnych rysuje na stole ulice i chodniki. W powstałych kwartałach Architekt ustawia poszczególne budynki, które są składane przez wszystkich Uczestników. Poszczególne funkcje przyporządkowywane są na bieżąco do budynków i skreślane z listy. 6) Wszyscy specjaliści uzgadniają ze sobą nawzajem poszczególne funkcje i ich rozmieszczeni w projekcie. 7) Utworzone w ten sposób miasto fotografujemy.

 

TEATR 

1 lutego (środa), g. 11.00-14.00, sala 006

Zadaniem grupy jest skonstruowanie i zarejestrowanie sceny dialogowej.

prowadzenie – Stanisław Banaś

wstęp wolny

Zadaniem grupy jest skonstruowanie i zarejestrowanie sceny dialogowej. 1) Prowadzący przynosi tekst prozą, który nadaje się do pocięcia na kwestie dialogowe. 2) Następuje wybór Dramaturga (który jest odpowiedzialny za podział tekstu na kwestie dialogowe) i Reżysera (który jest odpowiedzialny za interpretację). Reszta uczestników, to Aktorzy. 3) Dramaturg tnie tekst na paski, których treść odczytuje, układając w dowolnej kolejności tak, by tekst uzyskał dialogową płynność i sens. 4) Po zamknięciu etapu przygotowania tekstu, poszczególne paski są numerowane. 5) Reżyser przydziela role poszczególnym Aktorom. 6) Po rozdaniu pasków, tekst zostaje odczytany w kolejności numerków przez wszystkich Aktorów. 7) Reżyser naradza się z dramaturgiem i dokonują korekt – przesuwają poszczególne kwestie pomiędzy osobami. 8) Następuje ponowne odczytanie tekstu. 9) Reżyser zwraca uwagi interpretacyjne tak, by role były spójne. 10) Następuje ponowne odczytanie wraz z rejestracją. 

 

SZTUKI PLASTYCZNE 

3 lutego (piątek), g. 10.00-13.00, sala 006

Zadaniem grupy jest stworzenie przestrzennej rzeźby. 

prowadzenie – Maria Niewiadomska

wstęp wolny

Zadaniem grupy jest stworzenie przestrzennej rzeźby. 1) Najpierw Prowadzący prezentuje założenia zajęć, przedstawia temat (na przykład Koń Trojański lub Wieża Babel). 2) Wszyscy Uczestnicy starają się narysować wstępny projekt rzeźby. 3) Z powstałych propozycji grupa wybiera najciekawszy projekt. Autor projektu zostaje Projektantem i przejmuje kierownictwo prac. 4) Prowadzący dokonuje prezentacji materiałów dostępnych w realizacji zadania. Są to: drut, sznurek, papier, karton, drewniane kostki, modelina, kawałki tkanin, koraliki, farby, patyki, klej, itp. 5) Następnie grupa przyporządkowuje każdemu Uczestnikowi jeden ze zgromadzonych materiałów tak, że Pierwszy Uczestnik posiada drut, Drugi Uczestnik posiada sznurek i tak dalej. 6) Uczestnicy rozpoczynają konstrukcję rzeźby posuwając się wkoło stołu. Rozpoczyna Drutowy. Po nim następuje Sznurkowy, po nim Plastelinowy, potem Papierowy i tak dalej. 7) Kawałek po kawałku, poziom po poziomie, Uczestnicy kształtują rzeźbę posuwając się każdorazowo wkoło stołu i dokładając swoje materiały, trzymając się zarazem ogólnej koncepcji Projektanta. 8) Powstała rzeźba zostaje sfotografowana z wielu stron. 

 

MUZYKA 

3 lutego (piątek), g. 11.00-14.00, sala 008

Zadaniem grupy jest skomponowanie i zarejestrowanie utworu muzycznego. 

prowadzenie – Martyna Bachowska, Andrij Volynko

wstęp wolny

Zadaniem grupy jest skomponowanie i zarejestrowanie utworu muzycznego. 1) Prowadzący kładzie na stole laptop z odpowiednim oprogramowaniem, służącym do produkcji utworów muzycznych i objaśnia zasady działania. Nakreśla plan stworzenia utworu w konwencji na przykład marszu. 2) Prowadzący wraz z całą grupą określa tempo utworu poprzez uderzanie w stół. Przenosi to tempo do programu muzycznego i je rejestruje. 3) Prowadzący kolejno prosi wszystkich o zaśpiewanie jakiejś wymyślonej przez siebie melodii do podyktowanego tempa. Wszystkie melodie nagrywa, a potem odtwarza. 4) Po odtworzeniu, cała grupa głosuje, która melodia najbardziej się spodobała. 5) Autor melodii staje się Kompozytorem. 6) Kompozytor wyznacza Aranżera, który ma za zadanie rozpisać melodię na instrumenty. 7) Od tego momentu laptop przesuwa się kolejno między Uczestnikami, w koło stołu, a każdy z Uczestników, pod kierunkiem Kompozytora i Aranżera, wgrywa w utwór jeden ślad przyporządkowanego sobie instrumentu. 8) Na koniec Aranżer dokonuje zgrania utworu, ustalając poziomy głośności. Utwór zostaje zarejestrowany.

PLACES WORTH YOUR TIME