Fundacja Powszechnego Czytania ogłasza granty dla ukraińskich wydawców

0

Fundacja Powszechnego Czytania ogłasza granty dla ukraińskich wydawców. Konkurs objęty jest honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.

Kwota 150 tysięcy dolarów zostanie przekazana ukraińskim wydawcom w ramach subwencji pomocowych.

System grantowy został ogłoszony 3 maja br. na stronie Fundacji Powszechnego Czytania: www.fpc.org.pl. Mogą z niego skorzystać ukraińskie wydawnictwa bez kapitału rosyjskiego, które działają na rynku wydawniczym od minimum pięciu lat i wydały co najmniej pięćdziesiąt książek. Partnerami konkursu grantowego są: KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Polska Izba Książki oraz Stowarzyszenie Ukraińskich Wydawców i Księgarzy. Patronat honorowy nad inicjatywą objęła małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.

Jestem ogromnie wdzięczna Fundacji Powszechnego Czytania za podjęcie niezmiernie ważnej inicjatywy wsparcia wydawców ukraińskich, którzy właśnie teraz, w obliczu toczącej się wojny potrzebują zasilenia funduszy na prowadzenie dalszej działalności. Wydawnictwa ukraińskie znalazły się w dramatycznej sytuacji, bez pomocy nie będą w stanie wypuszczać na rynek książek, których brak powoduje upadek czytelnictwa, w konsekwencji ograniczenie związanej z nim bezpośrednio powszechnej edukacji – podkreśliła Pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

Jesteśmy zachwyceni konkursem grantowym FPC dla naszych wydawców, obecna sytuacja jest dla nich prawdziwie dramatyczna – zaznacza Oleksandr Afonin, dyrektor Stowarzyszenia Ukraińskich Wydawców i Księgarzy. 

Ogłoszenie systemu pomocowego dla wydawców 3 maja nie jest przypadkowe. Uchwalenie Konstytucji 3 maja było wyrazem zaangażowania obywateli Polski w dalsze losy naszego kraju. Przetrwanie ukraińskiej branży wydawniczej będzie fundamentem czytelnictwa Ukraińców, co przełoży się bezpośrednio na zaangażowanie społeczne obywateli. Chcemy wesprzeć czytelnictwo w Ukrainie, bo jest ono podstawą dobrze funkcjonujących, otwartych demokracji, bazą do budowania silnej i innowacyjnej gospodarki. Poziom czytelnictwa w Ukrainie będzie miał istotny wpływ na przyszłość naszych sąsiadów – mówi Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, szefowa Wydawnictwa Słowne.

Nasza własna historia, w tym zniszczenie ogromnej części polskich bibliotek publicznych i domowych, a także księgarń i wydawnictw w czasie drugiej wojny światowej, jest dla nas mocnym drogowskazem. Chcemy, by ukraińscy wydawcy mogli dalej pracować na rzecz swoich czytelników. Bez tego nie ma czytelnictwa – podkreśla Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Wydawnictwa to oczywiście biznesy, są to jednak firmy szczególne, ich działalność tworzy tkankę kultury danego kraju, wspiera rozwój kolejnych pokoleń czytelników. Zrozumienie roli wydawców leży u podstaw naszego zaangażowania na rzecz pomocy naszym ukraińskim kolegom – dodaje Sonia Draga, prezeska Polskiej Izby Książki i Wydawnictwa Sonia Draga.

Fundacja Powszechnego Czytania przekazuje na granty fundusze zgromadzone w zbiórkach od początku wojny. Obsługę prawną konkursu grantowego przeprowadziła kancelaria Barembruch i Wspólnicy. Obsługę księgową zapewnia pro bono biuro księgowe Soltax. Crowdfunding wspiera pro bono firma Selectivv, komunikację przeprowadza pro bono agencja LoveBrands Group. Funkcjonowanie ukraińskich wydawnictw jest szalenie ważne dla podtrzymania tożsamości kulturowej obywateli Ukrainy. Jesteśmy dumni, Jesteśmy dumni z bycia częścią tego projektu – mówi Dorota Bieniek-Kaska, prezes LoveBrands Group. 

Fundacja nadal prowadzi działania pomocowe na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce oraz wydawców w Ukrainie. Zapraszamy na stronę: www.fpc.org.pl.

PLACES WORTH YOUR TIME