Galeria Krypta u Pijarów w Krakowie , Wystawa rzeźb prof. Mieszko Tylka, maj – czerwiec 2023

0

Galeria Krypta u Pijarów w Krakowie  wraz z Artystą
serdecznie zapraszają na wystawę 

 

Metafora

Mieszko Tylka
Rzeźba

Wernisaż we wtorek 16 maja 2023 o  godz. 18.00

Wystawa od  17 maja do 7 czerwca 2023

od wtorku do piątku  10.30 – 12  oraz 15.30 – 17

 

Metafora Mieszka Tylki

„Prof. Mieszko Tylka (ur. 1966) jest kierownikiem Pracowni Rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Swą formację artystyczną odbył w pracowni prof. Mariana Koniecznego, broniąc w 1993 roku z wyróżnieniem dyplomu na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP.

Jego ulubionym tworzywem rzeźbiarskim jest terakota, której kształt ma ściśle wyznaczoną przez Artystę formę przekazu. Jego rzeźby są przede wszystkim nośnikiem ludzkich emocji, myśli, konkretnych intencji. Prof. Tylka to twórca zafascynowany ideą humanizmu. Dlatego w jego dziełach dominuje przywiązanie do postaci ludzkiej, której potraktowanie pełne jest metaforyczności języka plastycznego. Stąd rzeźby Tylki wyrażają w swej formie świat uczuć i myśli, niczym wielka metafora …”

„…To poszukiwanie nieoczywistości stanowi swoistą grę z widzem, kiedy Rzeźbiarz celowo nie daje poznać mu swych intencji, a otwiera przed nim szerokie pole interpretacji i znaczeń. Sam Artysta wyznał kiedyś: „Prace, które tworzę, są w moim przekonaniu, po prostu metaforą zobrazowaną w rzeźbiarskiej materii”.

  1. prof. dr hab. Andrzej Witko

Członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Telma

Prof. dr hab. Mieszko Tylka

 Urodzony w 1966 r. Absolwent Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie profesor zwyczajny tej uczelni. Prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

                Ważniejsze dokonania artystyczne: wystawy indywidualne – 1993 Wystawa rzeźby i malarstwa w Galerii ZAR w Krakowie,  2000 Indywidualna wystawa rzeźby pt. „Sława i groch” w Galerii ZPAP Sukiennice w Krakowie ( wystawa związana z obchodami 70 lecia urodzin Sławomira Mrożka), 2001 Indywidualna wystawa rzeźby i rysunku w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Niedosłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu połączona z aukcją prac na rzecz ośrodka, 2004 Wystawa rzeźby „Postacią ludzką wyrażone” w „Galerii pod Rejentem”, 2006 Indywidualna wystawa rzeźby w Galerii „U Frycza” ul. Kanonicza 9 w Krakowie, 2011 indywidualna wystawa rzeźby pt. „Rzeźba – artystyczna metafora” w galerii „Cztery ściany” Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie , 2011 Indywidualna wystawa rzeźby w Regionalnym Ośrodku Kultury Dolina Karpia w Zatorze;  ważniejsze projekty i realizacje – 1995 projekt i wykonanie medali, plakiet i statuetek na Mistrzostwa Europy w Judo Gdańsk’95, 1996 Projekt i wykonanie Drogi Krzyżowej w Kościele OO Misjonarzy w Krakowie, 1997 Obraz „Królowa Jadwiga” ( wys. 6,25m i szer. 2,75m)namalowany dla uczczenia wizyty Jana Pawła II w Krakowie i odsłonięty w obecności Papieża w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999 projekt i wykonanie tablicy poświęconej Michałowi Bobrzyńskiemu-ul. Krupnicza 9 w Krakowie, 2008 projekt i wykonanie tablicy  poświęconej Julianowi Dunajewskiemu – ul. J.Dunajewskiego 4 w Krakowie,  2002 projekt i wykonanie rzeźby pt. „Nach West” do siedziby zarządu Sparda-Bank West eG w Dusseldorfie –Niemcy, 2004 projekt i wykonanie statuetki „Złoty Sokół” przyznawanej najlepszym Deweloperom roku przez Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów, 2005 projekt i wykonanie statuetki „Edwardus” wręczanej profesorom ASP za wybitne zasługi dla WKiRDS, 2005 projekt i realizacja pomnika poświęconego pomordowanym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych postawionego na pl. Axentowicza w Krakowie, 2009 projekt i wykonanie płaskorzeźby pod tytułem „Stolica Doliny Karpia”(wymiary wys.9,5m, szer.16,5m) umieszczonej na zewnętrznej  ścianie  szczytowej ratusza w Zatorze, 2010 projekt  „Pomnika Grunwaldu” w Palczowicach (wys. 10,5m), 2022 projekt i wykonanie rzeźby Kardynała Franciszka Macharskiego postawionej przy kościele Matki Bożej Pocieszenia – ul. Bulwarowa 15a w Krakowie. Oprócz tego wiele innych prac w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 Galeria Krypta u Pijarów

 Kraków , ul.Pijarska 2

 www.galeriapijarzy.pl

PLACES WORTH YOUR TIME