Galeria Krypta u Pijarów w Krakowie , wystawa S. Rodziński, marzec 2023

0

     Galeria Krypta u Pijarów w Krakowie 

serdecznie zaprasza na wystawę 

Stanisław Rodziński

malarstwo

Wernisaż w czwartek 16 marca  2023 o godz12.00

Wystawa od  17  do 31 marca  2023

od wtorku do piątku  10.30 -12:00  oraz 15.30 -17:00

Kraków, ul . Pijarska 2

„…Trzeba zdać sobie sprawę, że malarstwo Rodzińskiego posiada dwa nurty. Pejzaż i dramat chry­stologiczny. Ten drugi nurt, jakby dominuje i stanowi ogniwo wiążące z historycznym malarstwem tradycji eu­ropejskiej. Jest to bogata tradycja, a nurt chrystologicz­ny zajmuje w niej szczególne miejsce. Jest on rozszcze­piony na dwie niejako tendencje. Pierwsza to tendencja symbolu jednoczącego aspekt tragiczny z aspektem przezwyciężania tragedii i aspektem wizji Przemyślenia. Druga, właściwa zachodniemu szczególnie chrześcijań­stwu to „kenotyczny” obraz tragedii Krzyża, to owe mi­styczne Krucyfiksy, to Bosch, Dürer a przede wszystkim Grünewald.

Rodziński jest związany z tym właśnie drugim nur­tem. Robi to za pomocą środków malarstwa naszego czasu. A więc i doświadczenie ekspresjonizmu i pewna kontemplacja abstrakcji naszego czasu. Tylko, nic tu z hi­storii, nic z ekshibicjonizmu malarskiego gestu, który tak częsty jest w podejmowaniu tego tematu, a tak bardzo graniczy ze spekulacją efektem, „sposobem malarskim”, tak, że bywa aż nieprzyzwoity.”

                                  

                                            Jerzy Nowosielski, Malarstwo Stanisława Rodzińskiego, 1988

STANISŁAW RODZIŃSKI

Urodził się w Krakowie 8. marca roku 1940. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP (dyplom w pracowni prof. Emila Krchy w roku 1963). Od roku 1963 prowadził samodzielną pracę artystyczną i nauczycielską – w domu dziecka, Szkole Podstawowej nr 34, V Liceum Ogólnokształcącym i Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1972-1980 docent PWSSP we Wrocławiu, od roku 1981 w krakowskiej ASP. W roku 1989 uzyskał tytuł profesora, w roku 1992 – stanowisko profesora  zwyczajnego. W latach 1993-1996 dziekan Wydziału Malarstwa, 1996-2002 rektor krakowskiej ASP, 1999-2002 przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Artystycznych. W latach osiemdziesiątych wykładał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, od roku 1985 współpracował z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. W latach 1991-1992 członek Rady Kultury przy premierze RP. Doktor Honoris Causa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1977 sygnatariusz deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. latający uniwersytet), w latach 1981-1989 uczestnik Ruchu Kultury Niezależnej (prace organizacyjne, publikacje w prasie podziemnej). Od lat siedemdziesiątych do 1983 r. (tj. do likwidacji ZPAP przez władze stanu wojennego) pracował społecznie w Związku Polskich Artystów Plastyków: przewodniczący Sekcji Malarstwa, wiceprezes Zarządu Okręgu Krakowskiego ZPAP, członek Zarządu Głównego Sekcji Malarstwa, w latach 1973-1983 naczelny redaktor Biuletynu Rady Artystycznej ZPAP. Od roku 1968 uprawiał publicystykę i eseistykę w zakresie sztuki. Współpracownik Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi, Gościa Niedzielnego, Dekady Literackiej, publikacje m. in. w Dzienniku Polskim, Odrze, Kulturze Paryskiej, Ethosie (KUL), Życiu, Rzeczpospolitej, Sztuce Sakralnej, Projekcie, Życiu Duchowym, Horyzontach Wychowania. Autor książek zawierających teksty o sztuce: 1999 – „Sztuka na co dzień i od święta” (Wyd. Biblos, Tarnów); 2001 – „Obrazy czasu” (Wyd. Gaudium, Lublin) – książka  wyróżniona w roku 2002 jako krakowska książka miesiąca (luty); 2005 – „Mój szkicownik” (Wyd. Gaudium, Kraków-Lublin); 2007 – „Dzieła – Czasy – Ludzie” (Wyd. Salwator, Kraków); 2012 – „Autoportret malarza” (wyd. Petrus, Kraków). W latach 1963-2020 udział w ponad stu wystawach indywidualnych oraz  w ponad dwustu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień, między innymi Nagrody  Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1988),  Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza przyznawanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Krakowski (2007) i Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum” (2013).

Zmarł w Krakowie dnia 17. lipca roku 2021.

Galeria Krypa u Pijarów,

Kraków, ul.. Pijarska 2

galeria.pijarzy.pl

PLACES WORTH YOUR TIME