I believed in a beautiful and colourful Kraków

0

angielski

An interview with Krzysztof Jędrocha, Vice-President of Janpol, the company that manages both Hotel Wyspiański *** and Hotel Amadeus **** in Kraków.

You belong to a small group of people who stated the private hospitality business in Kraków soon after the political and economic changes of 1989. This now over a quarter of a century ago so how has this experience shaped your life?

  • I have lived in Kraków since my university years and I must admit I am still under the spell of this city. I have always had the conviction that Kraków has enormous potential and that the whole world should see and appreciate its charm. I also believed that the return of the market economy would mean that over time Kraków would become a beautiful, well-organized city, full of visitors from all over the world. And this is what has actually happened! I was able to observe this process at first hand because I worked in the hospitality industry. Therefore, from this persepctive, I can say that I have lived through a fascinating quarter of a century.

The changes are perhaps best seen at the Hotel Wyspiański ***. When you started managing it in 1990, it was actually a hostel called The Guest House (Dom Turysty), which offered shared bedrooms and bathrooms.

  • It was what was required for the-so-called mass tourism during socialist times. However, it had a brand, which is still recognizable in Kraków and, therefore, the old name still exists on the neon sign on the façade of the hotel. In fact the hostel was very popular as it was located so close to the city centre. Soon, however, the needs of our guests evolved and competition increased. Guests expected more comfort and, therefore, the hostel had to adapt. It was given a thorough renovation: double rooms with private bathrooms became the standard, the reception area and catering facilities were modernized. Later, a new wing containing 70 rooms was added to the building and recently, we decided to do away with the most basic rooms.

You also opened one of the first boutique hotels in Kraków, the Amadeus ****. To what extent was this decision dictated by market demands?

  • Then, that is in 2001, they were not the deciding factor. I simply enjoy being a hotelier. I believed that by placing a hotel in a beautiful historic building, providing top-of-the-range furnishing and opening a first-class restaurant would encourage those who were looking for rather more of an up-market experience to stay there. On the other hand, I also knew then that competition on the hotel market in Kraków would grow rapidly, but that such guests would be willing to pay for the very highest standards.

Were you not worried by the fact that the interest in visiting Kraków was seasonal?

  • It did indeed use to be seasonal. However, any fluctuations in guest numbers have gradually decreased. This is due to the improved access to Kraków thanks to the development of the communication system, including the number of flights available. Kraków is somewhat unique in this respect because it is possible to reach the historic city centre from the airport in just over a quarter of an hour using the fast train. Additionally, more and more major cultural, scientific and sporting events, which attract visitors from all over the world, are held in the city. Furthermore, the almost simultaneous opening of the Tauron Arena sports hall, the ICE Kraków Conference Centre, and the new exhibition halls of Cracow EXPO proved to be a breakthrough. Kraków had waited for these investments for years, and quite rightly so, because events organized in these centres generate considerable interest in the city. It should also be highlighted that the city itself has changed. Personally, I think Kraków is managed very well, a fact which can be seen in its many successful investments in new museums, in its road system, or in the development of its public transport. And my dreams of a colourful, busy Kraków creating interest all over the world has come true. However, it is still necessary to have new ideas, to consider the changing needs of customers, and the developmental trends of the city. Recently, I have become involved in the work of Polish Prestige Hotels. Together we are trying to create a common marketing platform that would provide attractive places to stay in interesting areas. Yet what gives me most satisfaction is the fact that among our guests there are an increasing number of Poles who come to Kraków for a concert, a match, an exhibition, or just a weekend. At last, they also can afford to indulge in such pleasures and this is perhaps the most important sense of the past 25 years.

 

polski

Wierzyłem w piękny, kolorowy Kraków

Rozmowa z Krzysztofem Jędrochą, Vice-Prezesem firmy Janpol zarządzającej hotelami Wyspiański*** i Amadeus**** w Krakowie.

  • Należy pan do wąskiego grona osób, które rozkręcały prywatne hotelarstwo w Krakowie tuż po przemianach politycznych i ekonomicznych z roku 1989. Tu już ponad ćwierć wieku. Jakie to doświadczenie w Pańskim życiu?

Od czasu studiów mieszkam w Krakowie, byłem i jestem pod jego urokiem. Żyłem tutaj z przekonaniem, że miasto ma olbrzymi potencjał, że cały świat powinien je zobaczyć, docenić. Wierzyłem, że powrót gospodarki rynkowej sprawi, że z czasem Kraków stanie się pięknym, dobrze zorganizowanym miastem pełnym gości z całego świata. To wydarzyło się się, a ja dzięki pracy w hotelarstwie mogłem ten proces obserwować z bliska. Dzisiaj mogę powiedzieć, iż z tego punktu widzenia mam za sobą fascynujące ćwierć wieku.

  • Rytm tych zmian chyba najlepiej widać po hotelu Wyspiański***. Kiedy zaczynał go Pan prowadzić w 1990 roku był właściwie turystycznym schroniskiem. Nazywał się nawet Dom Turysty i oferował wieloosobowe sale noclegowe, wspólne łazienki itd.

Był po prostu odpowiedni dla masowego turysty czasów gospodarki socjalistycznej. Miał jednak swoją markę, która w Krakowie nadal jest rozpoznawalna. Dlatego duży neon z tą nazwą utrzymujemy na szczycie hotelu. Był świetnie położony tuż obok ówczesnego centrum miasta. Błyskawicznie jednak potrzeby naszych gości zmieniały się, a wkoło rosła konkurencja. Goście chcieli coraz więcej komfortu. Hotel musiał się więc zmieniać. Przebudowywaliśmy go więc intensywnie, standardem stały się tam pokoje dwuosobowe z łazienkami, unowocześnialiśmy część recepcyjną, gastronomiczną. Z czasem powiększyliśmy hotel o skrzydło, w którym znalazło się 70 pokoi. Ostatnio zrezygnowaliśmy z pokoi najniższej klasy.

  • W swoim czasie otworzył pan jeden z pierwszych w Krakowie hoteli butikowych – Amadeus****. Na ile tę decyzję dyktowały wymagania rynku?

Wtedy, w 2001 roku nie były one decydujące. Ja po prostu lubię być hotelarzem. Wierzyłem, że urządzenie hotelu w przepięknej zabytkowej kamienicy, nadanie mu luksusowego wyposażenia, urządzenie w nim znakomitej restauracji pozwoli mi podejmować gości na najwyższym poziomie. Z drugiej strony wiedziałem już wtedy, że wkrótce w Krakowie konkurencja na rynku hotelowym gwałtownie wzrośnie, a nasi goście będą zdolni do pozostawienia u nas większych pieniędzy, ale w zamian za serwis na naprawdę wysokim poziomie.

  • Nie niepokoiło pana, że zainteresowanie przyjazdami do Krakowa ma charakter sezonowy?
  • Miało. Wahania liczby gości stopniowo zmniejszały się. Wiązało się z lepszym dostępem do Krakowa dzięki rozwojowi komunikacji, w tym liczby połączeń lotniczych. Kraków jest tu unikatem w skali świata, bo z jego portu lotniczego można się dostać się w kwadrans szybkim pociągiem właściwie wprost do zabytkowego centrum. Przybywało też imprez kulturalnych, naukowych i sportowych, które przyciągały gości z całego świata. Wielkim przełomem okazało się jednak niemal równoczesne otwarcie w mieście trzech potężnych obiektów: hali widowiskowo-sportowej Tauron Arena, centrum konferencyjnego ICE Kraków oraz nowych hal wystawienniczych Cracow EXPO. Na te inwestycje Kraków czekał od lat. Okazało się, że słusznie, bo organizowane w nich imprezy generują olbrzymie zainteresowanie przyjazdami do Krakowa. Proszę pamiętać, że równocześnie cały czas zmieniało się miasto. Uważam, że jest dobrze zarządzane, ma za sobą wiele udanych inwestycji w nowe muzea, w układ drogowy, w rozwój komunikacji. I tak moje marzenia o kolorowym, ruchliwym Krakowie budzącym zainteresowanie na całym świecie spełniło się, choć ciągle trzeba pracować nad nowymi pomysłami, odczytywać zmieniające się potrzeby klientów, kierunki rozwoju miasta. Ostatnio zaangażowałem się w organizację Polish Prestige Hotels. Razem z kolegami staramy się tam wykreować wspólną platformę marketingową, która dawałaby ofertę interesujących pobytów w ciekawych miejscach. Ale najbardziej cieszy mnie, że wśród naszych gości gwałtownie przybywa Polaków, którzy przyjeżdżają do Krakowa na koncert, mecz, wystawę, miły weekend. Wreszcie stać ich na takie przyjemności. I to może najważniejszy sens ostatnich 25 lat.
PLACES WORTH YOUR TIME