KRAKÓW-METROPOLIA T. II DYLEMATY ROZWOJU

0

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
zapraszają na spotkanie promujące książkę
KRAKÓW-METROPOLIA T. II DYLEMATY ROZWOJU
10 STYCZNIA 2018, godz. 18:00
sala audytoryjna Kupferhaus 
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

Książka Kraków – Metropolia, t. II, Dylematy rozwoju, pod red. Prof. Jacka Purchli, stanowi zbiór interesujących studiów naświetlających temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem zarówno perspektywy historycznej, jak też wyzwań współczesności. Każdy z tekstów powstał na podstawie ambitnych i bardzo zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu czytelnik otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Krakowa, a dotyczącej przede wszystkim takich zagadnień jak rozwój gospodarczy i terytorialny miasta oraz kształtowanie się jego społeczeństwa obywatelskiego (z recenzji profesora Łukasza Tomasza Sroki).

W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Jerzy Hausner, architekt Janusz Sepioł, dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP. Spotkanie poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Spis treści:
Jacek Purchla, Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791-1991
Krzysztof Broński, Rozwój sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku (zarys problematyki)
Andrzej Laskowski, „Bez wahania przy Krakowie”. Zakrzówek – X dzielnica Wielkiego Krakowa
Michał Wiśniewski, Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku a metropolitalne funkcje miasta
Monika Murzyn-Kupisz, Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Dominika Hołuj, Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa

PLACES WORTH YOUR TIME