Krakowskie kolokwium – debata „Kraków – miasto kobiet w XX w.?”

0

KRAKOWSKIE KOLOKWIUM
KRAKÓW – MIASTO KOBIET W XX W.?
DEBATA

 

23 listopada (wtorek), godz. 18:00
Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Transmisja online: www.facebook.pl/PalacKrzysztofory

Muzeum Krakowa zaprasza na debatę z cyklu Krakowskie kolokwium.

Opisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta…
– to misja strategiczna Muzeum Krakowa. Historyczny Kraków kojarzy się nam głównie z mężczyznami. A przecież na miasto ogromny wpływ miały także kobiety, które tu żyły, mieszkały i tworzyły. Królowe Jadwiga, Bona i Barbara Radziwiłłówna, księżna Marcelina Czartoryska, malarki Olga Boznańska i Zofia Stryjeńska, aktorka Helena Modrzejewska, nestorka branży kosmetycznej Helena Rubinstein, tancerka i choreografka Janina Strzembosz, a wreszcie współczesne nam pieśniarka Ewa Demarczyk i poetka Wisława Szymborska to tylko niektóre z historycznych postaci związanych z Krakowem.

Wiek XIX i XX to czas, kiedy kobiety czynnie podejmują działania na rzecz emancypacji i równouprawnienia. Z czasem uzyskają one dostęp do edukacji, prawa wyborcze, a także możliwość wykonywania różnorodnych zawodów. Jednak ich rola w dalszym ciągu często sprowadzana była do utartego przez stulecia stereotypu opiekunek ogniska domowego.

Uczestnicy debaty postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądał proces emancypacji i równouprawnienia kobiet w Krakowie? Jak przez kolejne dekady wieku XX zmieniała się rola kobiet w mieście?

Panelistki debaty:
Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Debatę poprowadzi dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

Termin:
23 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 18.00, sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

Zapraszamy na spotkanie stacjonarnie oraz online:
www.facebook.pl/PalacKrzysztofory.

PLACES WORTH YOUR TIME